Novosti

06. 06. 2012.

11. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-Hrvatska

NHS - U Beču je 5. lipnja 2012. godine održan 11. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-Hrvatska (ZSO). Zajednički savjetodavni odbor EU-Hrvatska (ZSO) čini 6 predstavnika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i po dva predstavnika sindikata, poslodavaca i organizacija civilnog društva iz Hrvatske. ZSO dopunjava već osnovana tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Hrvatske, te omogućuje organizacijama civilnog društva obiju strana praćenje pristupnih pregovora i pripremu pristupanja Hrvatske.

Također igra ključnu ulogu u širenju informacija u zemljama EU-a i u Hrvatskoj, kao i u pokretanju rasprava u javnosti o pitanjima od zajedničkog interesa.

Nakon uvodne pozdravne riječi Gordana Bakote, hrvatskog veleposlanika u Austriji, Torbena Bryllea, danskog veleposlanika u Austriji, koji predstavlja Predsjedništvo Vijeća EU-a, Paula Vandorena, šefa delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj i Richarda Kuehnela, šefa zastupničkog ureda Europske komisije u Austriji, održana je panel rasprava o političkom, gospodarskom i socijalnom razvoju do pristupanja Hrvatske EU-u.Članovi ZSO-a ponovno su potvrdili svoju potporu za brzu i glatku ratifikaciju Ugovora o pristupanju i pozvali su one države članice EU-a koje još uvijek nisu ratificirale Ugovor da to učine što je brže moguće, tako da Hrvatska može postati članica EU-a u srpnju 2013. Također su zaključili kako su potrebni dodatni napori vezani za pojedina usklađivanja zakonodavstva, s  ciljem povećanja kapaciteta u sljedećim područjima:

-  U području poljoprivrede i ruralnog razvoja, potrebno je jačanje administrativnih kapaciteta i više zakonskih poboljšanja;

-  U odnosu na zapošljavanje i socijalnu politiku, socijalni partneri zahtijevaju veće i jače kapacitete. Nadalje, pravila protiv diskriminacije i jednake mogućnosti trebaju se dalje razvijati a strukturne slabosti na tržištu rada trebaju se rješavati.

-  Potrebni su dodatni administrativni kapaciteti kako bi se osiguralo glatko programiranje i učinkovita provedba buduće kohezijske politike.

 

Članovi ZSO-a ponovo sljedeće prijedloge:

-  Nacionalni odbor koji podržava pregovore o pristupanju Hrvatske treba nastaviti uključivati predstavnike socijalnih partnera te uzeti u obzir mogućnost uključivanja predstavnika iz ostalih organizacija civilnog društva.

Organizirano civilno društvo u Hrvatskoj, zajedno sa socijalnim partnerima treba obvezno biti unaprijed uključeno u proces usvajanja zakona EU-a u trenutku podnošenja prijedloga u njihovom području nadležnosti. U tom se smislu moraju sustavno primjenjivati hrvatski zakoni koji se odnose na konzultacije među sudionicima.


U nastavku sastanka raspravljalo se o regionalnoj politici EU-a o kojoj su uvodne izvještaje podnijeli Roman Haken (EGSO) i Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a. Iako je Hrvatska relativno malo gospodarstvo, postoje značajne društveno-ekonomske razlike među pojedinim županijama koje se odnose na demografska kretanja, rast i gospodarsku aktivnost – posebno u pogledu tržišta rada. Regionalna politika EU-a može biti posebno korisna u pružanju pomoći za rješavanje tih razlika.

 

Naglašena je važnost partnerskog pristupa, a  uključivanje svih partnera i sudionika, uključujući socijalne partnere i organizirano civilno društvo, u pripreme, izvršenje i ex-post evaluaciju projekata poduzetih u okviru regionalne politike EU-a ključno je za postizanje planiranih rezultata na najučinkovitiji način i osiguravanje udjela, utjecaja i trajnosti. Podnošenje zahtjeva i upravljanje projektima koje financira EU zahtijevaju određenu razinu kapaciteta upravljanja. Kako bi organizirano civilno društvo moglo odigrati svoju ulogu, organizacije moraju ojačati svoje ljudskih resursa, infrastrukture i financijske kapacitete. Članovi ZSO-a pozvali su  organizirano civilno društvo i tijela javne vlasti na razvijanje programa za jačanje kapaciteta, uključujući, iako ne isključivo, obuku, informacijske tehnologije i pristup tehničkoj pomoći. Potrebna je također podrška podnositeljima zahtjeva i korisnicima u vidu pojedinačnih smjernica.