Novosti

22. 05. 2019.

14. Kongres Europske konfederacije sindikata

NHS – U Beču se od 21. do 24. svibnja održava 14. Kongres Europske konfederacije sindikata (ETUC) pod nazivom „Pravednija Europa za radnike!“. Na Kongresu sudjeluje 699 sindikalnih delegata uključujući predsjednike i glavne tajnike iz 90 nacionalnih sindikalnih središnjica iz 38 zemalja sa europskog područja te 10 europskih sektorskih sindikalnih federacija.

 

Sudionike Kongresa pozdravit će posebni gosti iz Europe i drugih dijelova svijeta uključujući Antonia Costu, premijera Portugala, Alexandra Van der Bellena, predsjednika Austrije, Jean Claude Junckera, predsjednika Europske komisije, Guya Rydera, glavnog direktora Međunarodne organizacije rada, Sharan Burrow, glavne tajnice Međunarodne konfederacije sindikata, Josepha Stiglitza, dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju i dr.

 

Tijekom Kongresa voditi će se plenarne rasprave o alternativnoj viziji za globalne i europske ekonomije, oblikovanju novog i naprednog ekonomskog modela zasnovanog na pravednijem ekonomskom i socijalnom upravljanju, izgradnji sindikata za bolje poslove i plaće, borbi za veće plaće, snažnijem kolektivnom pregovaranju i primjeni prava na sve, Europskom stupu socijalnih prava i društvenom ugovoru za Europu, europskim vrijednostima - ljudskom dostojanstvo i demokraciji i dr.

 

Na Kongresu će se izabrati novo vodstvo ETUC-a, izmijenit će se Statut ETUC-a te usvojiti dokumenti poput Manifesta iz Beča i Programa rada ETUC-a za razdoblje od 2019. – 2023. godine.

 

Budući da je NHS punopravni član ETUC-a, na Kongresu sudjeluju i predstavnici NHS-a – Željko Kalauz, predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva i Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a.