Novosti

08. 12. 2011.

2. Opća Skupština PERC-a

NHS - U Bruxellesu je 6. prosinca 2011. godine održana druga Opća skupština Paneuropskog regionalnog vijeća Međunarodne konfederacije sindikata (PERC). Na Skupštini je sudjelovalo stotinjak sindikalista sa europskog područja, među kojima i Krešimir Sever, predsjednik NHS-a i Mladen Novosel, predsjednik SSSH. Delegati su raspravili izvještaj o radu i program rada PERC-a za naredno razdoblje te su provedeni izbori za novo rukovodstvo.

Za predsjednika je ponovno izabran Mikhail Shmakov iz ruske sindikalne središnjice FNPR, a novi su dopredsjednici Erich Folger iz austrijskog OGB-a, Mariana Kniesner iz rumunjskog BNS-a i Joanna Szymonek iz poljske Solidarnosci. Rasprava se vodila o gospodarskoj i socijalnoj krizi u Europi i napadima na radnička prava koje mnoge vlade i utjecajni poslodavački krugovi provode kao njihovu politiku i način izlaska iz krize.

 

Na temelju rasprave glavna tajnica i predsjednik PERC-a napravili su zaključke koje u nastavku prenosimo.

 

"Danas smo imali mogućnost susresti se kao sindikalci sa šireg europskog područja. Razmijenili smo naša iskustva, naše poteškoće i viziju za budućnost. PERC nam nudi jedinstvenu mogućnost kako to učiniti. Napuštamo ovaj sastanak ohrabreni kako su naše vrijednosti  i naša borba zajednički. Nismo sami.

 

Sindikati su pozitivno organizirana sila u društvu. Oni su neophodan element demokracije. Dan za danom doprinosimo društvenom napretku, socijalnoj koheziji i pravdi. Sindikati su važan kanal u dogovaranju konstruktivnih rješenja za ogromne probleme. To je duh u kojemu radimo na svim razinama u okviru naših nacionalnih organizacija i unutar PERC-a.

 

Ozbiljno smo zabrinuti zbog napada na sindikalna prava kojima svjedočimo u mnogim europskim zemljama. Ti napadi krše prihvaćene standarde MOR-a, socijalnu povelju Vijeća Europe i Povelju EU o temeljnim pravima. Zajedno podržavamo naše prijatelje u Gruziji, koji se bore za opstanak sindikata te također naše prijatelje u Ukrajini, Bjelorusiji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj koji su suočeni sa neprihvatljivim napadima na sindikalna prava i slobode te zaštitu radnika. Nacionalni radni sudovi moraju poštivati osnovna sindikalna i ljudska prava.

 

Socijalni je dijalog ključna komponenta sindikalnog života. On znači pregovaranje sa poslodavačkim organizacijama, ali također, kada je neophodno, tripartitne rasprave sa vladama i poslodavcima. Socijalni dijalog mora biti praćen konstruktivnim pristupom, ali i praktičnom potporom poslodavaca i vlada. Na žalost, u mnogim slučajevima, socijalni se dijalog ne uzima za ozbiljno. Nije dovoljno samo pozvati sindikate na konzultacije, njihova stajališta se moraju vidjeti i u odlukama koje se donesu.

 

Socijalni dijalog također zahtijeva jake sindikate. Organiziranje je ključni izazov za nas.

 

Gospodarsko i ideološko okružje u kojemu radimo izuzetno je izazovno. Suočeni smo sa krizom koja ima dramatične posljedice za radnike i njihove obitelji.

 

Rješenja koja predlaže MMF ruku pod ruku sa EU kako bi prevladali krizu usredotočena su na štednju: plaće se moraju rezati, zapošljavanje i otkazivanje se mora pojednostavniti, radni tjedan i radni život trebaju biti duži, javne se službe trebaju privatizirati. Socijalnu se zaštitu, gdje ona postoji, smatra luksuzom. Te politike nisu one prave. One ne djeluju tamo gdje se primjenjuju. One napadaju društvenu strukturu i demokratska prava. Teret stavljaju na one koji nemaju ništa sa uzrocima krize. Pozivamo političke vođe na promjenu njihovog pristupa, pronalazak novca tamo gdje je, oporezivanje bogatih, kraj poreznih utočišta i poreznih prijevara i prihvaćanje dugoročnih gospodarskih planova, a ne samo kratkovidnih rješenja. Inzistiramo na primjeni poreza na financijske transakcije.

 

Europska je unija vodeća snaga u Europi. Kao takva EU i pojedinačne EU vlade imaju posebnu odgovornost u obrani i promicanju europskog socijalnog modela kojega čine industrijska demokracija, socijalna zaštita i dobre javne službe. Međunarodno priznata radna prava moraju biti ugrađena u sve trgovinske dogovore, a u regiji se moraju odvijati diplomatski kontakti.

 

Odlučni smo u namjeri našu poruku prenijeti na sve razine, nacionalnu, sektorsku, podregionalnu i regionalnu razinu.

 

Program PERC-a za naredne četiri godine odražava sve izazove i našu namjeru da napredujemo prema postignuću naših zajedničkih ciljeva."