Novosti

21. 12. 2009.

Beograd - Projekt „Doprinosi sindikata mirovinskim reformama“

NHS - U Beogradu je od 18. do 19. prosinca 2009. godine održan prvi sastanak mreže sindikalnih stručnjaka Jugoistočne Europe u sklopu projekta „Doprinosi sindikata mirovinskim reformama“, na kojem su sudjelovali predstavnici sindikalnih središnjica iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, BiH i Hrvatske. Projekt organizira Paneuropsko regionalno sindikalno vijeće - Ured za jugoistočnu Europu (PERC-SEE) i norveška središnjica LO.

Iz Hrvatske su sudjelovale tri središnjice sa svojim predstavnicima: Jagoda Milidrag Šmit (SSSH), Goran Bakula (NHS), i Miroslav Brzica (HUS).
Tema prvog sastanka bilo je upoznavanje s osnovnim problemima u Zapadnoj Europi, o čemu je iscrpno izvijestio Martin Hutsebaut, stručnjak za mirovinske sustave, u svom predavanju u dva dijela, nakon čega je uslijedila rasprava.
Sudionicima se potom obratio Grigor Gradev, tajnik PERC-a, koji je naglasak stavio na potrebu aktivnije uloge sindikata u osvješćivanju problematike među članstvom i stručnjacima u središnjicama, koji bi trebali biti nositelji pozitivnih pomaka i zauzimanja jasnih stavova, ali i isticanju prijedloga koji bi činili kvalitativan pomak i bili prezentirani u javnosti.
Ovo stoga kako bi sindikati bili prepoznati kao čimbenici koji imaju svoje ideje i stavove, a ne organizacije koje čekaju da im se nametnu gotovi prijedlozi, koje oni potom kritiziraju, ili na koje imaju primjedbe.
ITUC je svjestan slabe kapacitiranosti većine sindikalnih središnjica, pa će osigurati još jednoga mentora iz Norveške i osigurati okvir, sredstva i pomoć u zajedničkom radu.
Financijska sredstva ne dopuštaju mogućnost da predstavnici svih sindikalnih središnjica sudjeluju u čitavom projektu, već se traži od središnjica da odaberu dvoje nacionalnih predstavnika u projektu koji će biti odgovorni za daljnji rad na nacionalnoj razini, s tim da usuglašavaju stavove i mišljenja svih središnjica, u kojima je po dvoje stručnjaka izabrano za suradnju na istome.
Početni je korak izrada slike postojećeg stanja s komentarom osnovnih problema u sadašnjem sustavu u pojedinoj državi.
Budući su sve zemlje za koje se organizira projekt imale iste polazne osnove, tj. isti sustav koji je vrijedio u bivšoj Jugoslaviji, trebalo bi vidjeti kakva su iskustva nakon provođenja reformi u tim državama, kako bi se vidjelo koji su negativni, a koji pozitivni procesi na snazi.
Projektom su predviđeni okrugli stolovi, izrada srednjoročnih procjena, i prijedlozi koji će u konačnici biti prezentirani na Forumu sindikalnih čelnika regije.
Projekt će trajati dvije godine.

Goran Bakula