Novosti

16. 11. 2009.

Beograd - Sastanak ekonomskih stručnjaka sindikata Jugoistočne Europe

NHS - U Beogradu je u razdoblju od 10. do 12. studenog održan prvi sastanak mreže ekonomista Jugoistočne Europe, na kojem su sudjelovali predstavnici iz Albanije, Makedonije, Crne Gore, Srbije, BiH, Mađarske i Hrvatske, dok su predstavnici Bugarske, Rumunjske i Kosova izostali. Skup su zajednički organizirali zaklada Friedrich Ebert i Paneuropsko regionalno vijeće Međunarodne konfederacije sindikata.
Hrvatske su sindikalne središnjice zastupali Domagoj Ferdebar (SSSH), Goran Bakula i Igor Samardžija (NHS) i Sven Karas (HUS).

Tema sastanka bila je globalna ekonomska kriza, njen utjecaj na radnike i građane u Jugoistočnoj Europi i načini prevladavanja iste.
Cilj je sastanka bio istaknuti ključne izazove koji proizlaze iz pritiska sadašnje krize na gospodarstva i društva zemalja Jugoistočne Europe, pri čemu bi se razmijenila mišljenja i stavovi o pristupu sindikata i progovorilo o strateškim prilikama za izlaz iz krize.
Nakon uvodne riječi gospodina Rolanda Feichta iz ureda Zaklade Friedrich Ebert i gospođe Enise Salimović iz ITUC/PERC Ureda za Jugoistočnu Europu.
Zatim je predavanje o utjecaju krize, politikama sindikata i ulozi MMF-a održao profesor Bruno Sergi sa sveučilišta u Messini.
Njegov je zadatak ujedno bio usmjeravanje rada sindikalnih ekonomista u sklopu njihova zajedničkog rada.
Nakon njegova predavanja uslijedila je prezentacija hrvatske delegacije, a situaciju su predstavili Domagoj Ferdebar iz SSSH i Goran Bakula iz NHS-a.
Nakon ostalih nacionalnih prezentacija idućeg dana odvijala se rasprava koja je dovela do popisa zajedničkih točaka oko kojih je potrebna dublja rasprava i usuglašavanje.
Dogovoreno je da će se uspostaviti posebna mrežna stranica, u sastavu koje će biti forum za razmjenu mišljenja, ali će prvenstveno poslužiti kao praktična stranica za najsvježije podatke, analize, trendove, prognoze i mišljenja sindikalnih ekonomista iz regije.
Kroz nju bi se snažila gledišta i prioriteti, oko kojih bi se stvarao konsenzus na stručnoj razini, pri čemu bi se nastojalo posebno obraditi teme od značaja za čitavu regiju, no u početku bi rad bio usmjeren prema nastavku formiranja antikriznog paketa prijedloga.
Kako je sastanak bio prekratak da bi se govorilo o svim sastavnicama jedne kompleksne materije, sudionici su se usredotočili na primarne ciljeve, oko kojih je potrebno graditi argumentaciju i pročistiti stavove.
Tako je krajem drugoga dana uža skupina u sastavu Zlata Zec (UGS Nezavisnost), Sanja Paunović i Rajko Kosanović (SSM) iz Srbije, Ljubica Dekovska i Mimoza Vujošević (SSM) iz Makedonije, Ela Golemi (KSSH) iz Albanije, Domagoj Ferdebar (SSSH) i Goran Bakula (NHS) iz Hrvatske, pripremila manju prezentaciju s naglaskom na osnovnim stavovima i prijedlozima, što su izložili sljedećega prijepodneva sindikalnim čelnicima na Forumu sindikata Jugoistočne Europe.
Idući termin sastanka predviđen je za kraj mjeseca veljače ili početak ožujka.
G. Bakula