Novosti

06. 10. 2017.

Bolji međunarodni kolektivni pregovori

NSZZ Solidarnosc - Europska radnička vijeća mogu postati instrument u procesu potpore za multinacionalne okvirne sporazume. To će radnicima i poslodavcima pomoći da bolje surađuju.

14. rujna 2017. godine u Varšavi se održala međunarodna konferencija koja je bila rezime i promidžba projekta „Europska radnička vijeća kao platforma za potporu multinacionalnih okvirnih ugovora (TCA)“ koji je vođen od strane NSZZ Solidarność.
Konferencija se održavala uz sudjelovanje nacionalnih i stranih eksperata projekta i predstavnika Europske konfederacije sindikata i Europskih granskih federacija iz metalskog, prehrambenog i trgovinskog sektora.

U okviru tog projekta vođenog od strane NSZZ Solidarnosc konačni je proizvod izvještaj s istim naslovom.

 

 Pripremljen je pod vodstvom dr. Jana Czarzastega, koji je autor izvještaja, te uz sudjelovanje Łukasza Pisarczyka i Barbary Surdykowskiej.

 

U dijalogu s korporacijama

 

TCA, to jest „transnational company agreements“, na engleskom – multinacionalni okvirni sporazumi su specifični kolektivni ugovori. Njihov je cilj – kako se vidi iz izvještaja -  stvaranje dvostrane regulative radnih odnosa u eri globalizacije i sve veće uloge velikih multinacionalnih korporacija. TCA nekada nazivani European framework agreements (europski okvirni sporazumi - EFA), international framework agreements (međunarodni okvirni - IFA) ili global framework agreements (globalni okvirni sporazumi - GFA). Različitost naziva ima ne samo kozmetički karakter, jer se iza njega kriju osnovne razlike. Sadržaj sporazuma se odnosi prije svega na područje djelovanja sporazuma – kažu autori izvještaja.

U okviru projekta željelo se pripremiti članova Europskih radničkih vijeća iz odabranih sektora na djelovanja koja omogućuju učinkovito stvaranje uvjeta u međunarodnim korporacijama u okviru počinjanja pregovora kojima je cilj potpisivanje TCA i kasnije praćenje primjene onih već postojećih i potpisanih.

Kako bi provjerili kako to funkcionira, u okviru projekta su provedena empirijska istraživanja vezana uz funkcioniranje TCA u praksi. Realizirano je 13 studija slučaja u Hrvatskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Velikoj Britaniji i Italiji. U provođenju projekta sudjelovali su i Nezavisni hrvatski sindikati.

 

Snaga korporacija

 

Autori izvještaja naglašavaju da se kod opisivanja trenutne pozicije multinacionalnih tvrtki i procjene njihove perspektive u sljedećim godinama, treba usredotočiti na pitanje koliko je značajan položaj velikih tvrtki koje djeluju međunarodno u svjetskoj ekonomiji, pojedinim regijama (prije svega u Europi) te „ na nacionalnoj razini.

Nakon početka svjetske krize prije 10 godina promijenila se uloga i položaj multinacionalnih korporacija u svjetskoj privredi. Došlo je do izrazitog preokreta. Vezan je prije svega uz odnose korporacije - država.

S jedne strane se vidi da se korporacije ugrožene u svome postojanju (prije svega one koje zastupaju financijski sektor) ne suzdržavaju od primanja državne pomoći, s druge strane da 

država priznaje rizik (ekonomski, politički i socijalni) posljedica eventualnog stečaja velikih tvrtki kao prevelik da prema njemu ne poduzima nikakve mjere (preveliki za stečaj) – kažu  autori izvještaja.

Također vrijedi obratiti pozornost na određenu ovisnost multinacionalnih korporacija i država. Puno velikih međunarodnih korporacija su poduzeća s većim ili manjim udjelom kapitala konkretne države.

Usprkos tome što je u posljednjem desetljeću sve manji broj državnih poduzeća u svijetu, u određenim (strateškim) sektorima, kao npr. prirodne sirovine ili telekomunikacije država je održavala kontrolu, a te tvrtke s takvom strukturom vlasništva su uspješno provodile ekspanziju na svjetska tržišta – čitamo u izvještaju.

 

Jačanje sporazuma

 

Velik izazov ostaju pregovaranje i potpisivanje TCA u situaciji u kojoj se multinacionalni sporazumi koje potpisuju uprave korporacija s predstavnicima radnika (europskim granskim federacijama i nacionalnim sindikatima i nacionalnim sindikatima) sklapaju bez pravnih temelja.

Projekt vođen od strane NSZZ Solidarność trebao je obratiti pozornost između ostalog na taj problem. To je u toliko važno da, kako smatraju autori izvještaja koji je pripremljen u okviru projekta, multinacionalni kolektivni pregovori postaju jedan od instrumenata pomoću kojih sindikati nastoje povratiti odgovarajuću ravnotežu u odnosima s upravama korporacija

Kako bi se taj problem riješio, u tijeku su također pregovori na europskoj razini. Pojavljuje se pitanje može li pitanje budućnosti TCA biti regulirano u okviru mehanizma europskog socijalnog dijaloga. Za sada je odgovor na to pitanje jasan. BUSINESSEUROPE, glavno europsko predstavništvo privatnih poduzetnika, od samog početka te rasprave protiv je nastajanju pravnog okvira za sklapanje EFA, iako bi imali karakter opcije.

To je utoliko teže jer u posljednjim godinama europski socijalni dijalog nailazi na sve veće prepreke.

 

FG