Novosti

30. 04. 2008.

Bruxelles - Seminar o poboljšanju pristupa tržištu rada osobama s margina s posebnim osvrtom na migrante i manjine

(NHS) U Bruxellesu, Belgija, dana 29. travnja 2008. godine održan je seminar vezano uz poboljšanje pristupa tržištu rada, osobito osobama koje su na marginama - migrantima i manjinama, a na kojem su sudjelovali predstavnici 30-tak europskih zemalja, među kojima i predstavnici Hrvatske. Seminar je organizirala Europska komisija u okviru Programa zajedničkog učenja Europske strategije zapošljavanja, a u svezi sjednice Odbora za zapošljavanje (EMCO).

Republiku Hrvatsku predstavljale su predstavnice HUP-a, Centra za mirovne studije, HZZ-a te predstavnica NHS-a Suzana Kovač, pravna savjetnica u Nezavisnom sindikatu „Solidarnost“.

Sudionici su imali prilike čuti izlaganja stručnjaka OECD-a, Londonskog sveučilišta, ILO-a, ETUC-a, Austrijskog instituta za ekonomska istraživanja (WIFO), Europske fondacije za poboljšanje uvjeta života i rada, kao i upoznati se s primjerom Norveške i Francuske kroz prezentacije stručnjaka iz navedenih zemalja.

Još je Lisabonska strategija naglasila potrebu za što većim zapošljavanjem kako bi se povećala ponuda na tržištu rada. No, usprkos rastu stope zaposlenosti i pada stope nezaposlenosti u EU, položaj osoba koje su na margini tržišta rada nije se popravio te se pokazalo da je potrebno povećati mogućnosti za takve prioritetne skupine. S jedne strane, u EU postoji potreba za visoko obrazovanom radnom snagom, a s druge strane, migranti u takve zemlje su obično radnici s niskim kvalifikacijama, ograničenih profesionalnih vještina, a u pojedinim je zemljama još uvijek velika barijera jezik. No, problem je i priznavanje formalne edukacije stečene u drugoj zemlji, kao i samo znanje koje je vrlo često neprikladno zbog različitih metoda učenja na radnom mjestu i tehnologija u zemlji domaćinu i zemlji porijekla migranta. Pokazalo se i da neke skupine migranata bolje uspijevaju na tržištu rada od drugih. Migranti se često susreću s diskriminacijom, no ista se pokazuje manjom što su migranti više integrirani i asimilirani, a pokazatelj čega je visina plaće i njeno izjednačavanje s plaćom domaćeg stanovništva. No, s druge strane, postavlja se i pitanje etničkog podrijetla obzirom su migranti iz bivših kolonija pojedinih zemalja, bez obzira što znaju jezik, i dalje marginalizirani, a isti često dolaze iz zemalja tzv. trećeg svijeta.

Prvi dio seminara bio je usredotočen na situaciju legalnih migranata i manjina u EU na tržištu rada u EU iz međunarodne perspektive, u sklopu čega se razmatrala i situacija u Njemačkoj, Španjolskoj, Velikoj Britaniji i Švedskoj koje imaju visok postotak migranata poput neeuropskih zemalja koje su tipične po velikom broju migranata – SAD-a i Australije. Posebna je pozornost posvećena ciljanim akcijama vezano za žene i mlade migrante. Njihova integracija u tržište rada ovisi o brojnosti institucija, osobito o uređenju materije vezano za migrante, modelu socijalne skrbi te obrazovnom sustavu; opskrbnim faktorima - stečenom znanju i profesionalnim vještinama, znanju jezika, etničkom podrijetlu te približnom etničkom kulturnom identitetu zemlji domaćina, kao i faktorima potražnje, osobito sastavu ekonomskih sektora, podjeli rada u kućanstvu, o neformalnom i tržišnom sektoru te ekonomskom i tehnološkom razvojnom stupnju.

Drugi dio seminara posvećen je dobrim primjerima i praksi u razvoju i poboljšanju pristupa europskog tržišta rada migrantima i manjinama kroz zemlje primjere, Norvešku i Francusku. Lokalna integracijska politika jest od velike važnosti kada je u pitanju pristup tržištu rada migrantima i manjinama pa se iz tog razloga razvila mreža gradova u suradnji s Europskom fondacijom za poboljšanje uvjeta života i rada koju je prezentirao stručnjak navedene Fondacije. Naposljetku je riječ prepuštena ETUC-u te je objašnjena i uloga socijalnih partnera u razvoju i poboljšanju pristupa europskog tržišta rada migrantima i manjinama.
Suzana Kovač