Novosti

25. 11. 2009.

Bruxelles – PERC-ov Seminar o izradi projekata

(NHS) - U razdoblju od 18. do 20. studenog 2009. godine u Brusselsu, Belgija, održan je seminar o izradi projekata koji je organiziralo Paneuropsko regionalno vijeće (dalje: PERC) Međunarodne konfederacije sindikata (dalje: MKS). Ovaj seminar prva dva dana svog trajanja održan je zajedno s trening seminarom za sindikalne organizacije iz novih zemalja članica EU organiziranog od strane MKS-ove međunarodne sindikalne mreže za razvoj i suradnju, koji je dio PERC-ovog radnog plana.

Ciljevi ovog seminara su: informirati sudionike iz zemalja koje nisu članice Europske unije o politici Europske unije i financijskim programima za međunarodnu suradnju, različitim financijskim instrumentima Europske komisije, uključujući i instrument europske susjedske politike (ENPI), instrument pretpristupne pomoći (IPA), kao i s politikom razvoja i suradnje MKS-a; osnaživanje suradnje i partnerstva između sindikalnih organizacija u zemljama koje nisu članice Europske unije sa sindikalnim organizacijama u starim zemljama članicama; razmjena informacija i iskustava s nevladinim organizacijama iz zemalja koje nisu članice Europske unije, a koje su već uključene u međunarodne projekte.

Sudionici seminara bili su sindikalni predstavnici iz Poljske, Rumunjske, Mađarske, Bugarske, Cipra, Letonije, litve, Italije, Švedske, Belgije, Rusije, Bjelorusije, Ukrajine, Gruzije, Armenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Seminar su otvorili predstavnici PERC-a, nakon čega su sudionicima predstavili projekt i ciljeve projekta.
Maurice Guyader iz Opće uprave za proširenje, Europske komisije, upoznao je sudionike seminara s politikom proširenja Europske unije.
O instrumentu pretpristupne pomoći (IPA), planiranju, implementaciji i financijskoj pomoći govorio je Henk Visser iz Opće uprave za proširenje, Europske komisije.
Nakon navedenih prezentacija sudionici su imali prilike postavljati pitanja predstavnicima Europske komisije.

Glavni tajnik PERC-a, Grigor Gradev upoznao je sudionike s PERC-ovim aktivnostima u zemljama koje se mogu koristiti sredstvima predviđenim kroz IPA-u.

Drugi dan seminara započeo je Jakub Urbanik, predstavnik Opće uprave za vanjske odnose Europske komisije koji je govorio o prioritetima europske susjedske politike.
Daljnje izlaganje nastavio je Jyrki Torni, predstavnik EuropeAida, Europske komisije, na temu ENPI instrumenta, a posebno o planiranju i implementaciji financijske pomoći s fokusom na predstavnicima civilnog društva.
Maxime Montager upoznao je sudionike s instrumentima za razvoj i suradnju, organizacijama civilnog društva i tematskim programima.

Treći dan predstavnici novih nezavisnih zemalja (NIS) i jugoistočne Europe (SEE) nastavili su bez predstavnika novih zemalja članica, koji su seminar nastavili prema programu predviđenom isključivo za njih.

Predstavnik socijalne razvojne agencije Europske konfederacije sindikata govorio je o tehničkim aspektima izrade projekta, proceduri i dao neke smjernice za izradu projektnih prijedloga.

Nakon gore navedenih kratkih informacija sudionici su podijeljeni u dvije skupine. U prvoj skupini bili su predstavnici zemalja jugoistočne Europe, a u drugoj skupini nove nezavisne zemlje. Svaka skupina izradila je i prezentirala u plenumu kratki pregled projekta.
Prijedlog projekta koji je izradila prva skupina bio je formiranje mreže pravnika i sindikalnih predstavnika iz zemalja jugoistočne Europe koji će razmjenjivati iskustva u usklađivanju nacionalnih zakonodavstava s acquis communautaireom. Cilj istoga bio bi osnažiti sindikalne organizacije u očuvanju razine radničkih prava kao i priprema za pregovore o poglavlju 19. U projektu bi se koristila iskustva predstavnika Europske unije i Hrvatske.

Predstavnici Hrvatske na ovom seminaru bili su Sven Karas, HUS, Darko Šeperić, SSSH i Milica Jovanović, NHS.

Milica Jovanović