Novosti

15. 12. 2009.

Budimpešta - Od zabrane diskriminacije do promicanja ravnopravnosti

NHS - U Budimpešti je od 10. - 12. prosinca 2009, u organizaciji ženske mreže ITUC - PERC-a, održan trening za predavače na temu "Od zabrane diskriminacije do promicanja ravnopravnosti". Predavanju su prisustvovali predstavnici ( jedna žena, jedan muškarac) sindikalnih konfederacija iz Češke, Slovačke, Hrvatske i domaćina Mađarske. Predavanje u Budimpešti nastavak je treninga održanog početkom srpnja u Tuhelju.

Trening se radio prema priručniku koji su pripremile Jasna A, Petrović i Agnieszka Ghinararu a temelji se na predavanju koje je početkom srpnja ove godine održano u Tuhelju.
Nezavisne hrvatske sindikate na ovom je treningu predstavljala Višnja Stanišić, Radnički sindikat HZMO-a. (VŠ)