Novosti

04. 12. 2018.

Četvrti Kongres Međunarodne konfederacije sindikata

NHS – U Kopenhagenu se od 2. do 7. prosinca 2018. godine održava Četvrti kongres Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC), koja okuplja 207 milijuna radnika članova sindikata iz 163 zemlje i ukupno 331 nacionalne sindikalne središnjice, na kojemu više od 1200 sindikalista iz cijelog svijeta raspravlja o budućnosti radnika i radničkog pokreta te će birati novo vodstvo za sljedeće četiri godine – glavnog tajnika, predsjednika, zamjenike predsjednika, dopredsjednike, zamjenike glavnog tajnika i članove Glavnog vijeća.

 

Osnovna je tema Kongresa „Izgradnja snage radnika: promijenimo pravila!“, a odvija se kroz četiri plenarne rasprave : reguliranje ekonomske snage, globalne promjene – pravedna tranzicija, mir, demokracija i prava te jednakost, te tri paralelne tematske rasprave – budućnost rada, organiziranje te plaće i nejednakost, temeljem kojih će se odrediti buduće aktivnosti i rad ITUC-a.

 

Sudionike Kongresa su prigodom otvaranja Kongresa pozdravili Lizette Risgaard, predsjednica danske sindikalne središnjice LO, Lars Løkke Rasmussen, danski premijer, Frank Jensen, gradonačelnik Kopenhagena i Guy Ryder, glavni direktor Međunarodne organizacije rada.

 

Budući da je NHS član ITUC-a, na Kongresu sudjeluju i predstavnici NHS-a – Boris Pleša, Darije Hanzalek i Marija Hanževački.