Novosti

16. 07. 2020.

Državne potpore: Komisija preporučuje nedodjeljivanje financijske potpore poduzećima povezanim s poreznim oazama

Priopćenje Europske komisije

Europska komisija je danas preporučila državama članicama da ne dodjeljuju financijsku potporu poduzećima koja su povezana sa zemljama uvrštenima na EU-ov popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija. Restrikcije bi se trebale primjenjivati i na poduzeća koja su osuđivana zbog teških financijskih kaznenih djela uključujući, među ostalim, financijske prijevare, korupciju te neplaćanje poreza i socijalnih doprinosa.

 

Cilj je današnjih preporuka pružiti državama članicama smjernice o tome kako utvrditi uvjete za financijsku potporu kojima se sprječava zloupotreba javnih sredstava i jačaju zaštitne mjere protiv zloupotrebe poreznog sustava u cijelom EU-u, u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Koordinacijom ograničenjâ financijske potpore države članice bi također spriječile neusklađenosti i poremećaje unutar jedinstvenog tržišta.

 

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Nalazimo se u nezapamćenoj situaciji u kojoj se poduzećima u kontekstu pandemije koronavirusa dodjeljuju iznimne količine državne potpore. Osobito u tom kontekstu nije prihvatljivo da se javna potpora dodjeljuje poduzećima koja izbjegavaju plaćanje poreza s pomoću poreznih oaza. To bi bila zloupotreba nacionalnih proračuna i proračuna EU-a na štetu poreznih obveznika i sustavâ socijalne sigurnosti. Želimo to spriječiti u suradnji s državama članicama.

 

Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni izjavio je: Pravednost i solidarnost okosnica su EU-ovih mjera oporavka. Svi smo zajedno u ovoj krizi i svatko mora pošteno platiti svoj udio u porezima kako bismo mogli poduprijeti zajedničke napore za oporavak, a ne ih ugrožavati. Oni koji namjerno zaobilaze porezna pravila ili sudjeluju u kriminalnim aktivnostima ne bi smjeli izvlačiti koristi iz sustavâ koje pokušavaju zaobići. Moramo zaštititi svoja javna sredstva kako bismo njima mogli istinski podupirati poštene porezne obveznike diljem EU-a.

 

Na državama je članicama da odluče žele li dodijeliti financijsku potporu i da osmisle mjere u skladu s pravilima EU-a, uključujući pravila o državnim potporama, i svojim političkim prioritetima. Pandemija koronavirusa iziskuje nezapamćene napore, i na nacionalnoj razini i na razini EU-a, u cilju podupiranja gospodarstava država članica i olakšavanja njihovog oporavka. To uključuje znatnu financijsku potporu radi osiguravanja likvidnosti i kapitala za poduzeća, očuvanja radnih mjesta i lanaca opskrbe te olakšavanja istraživanja i razvoja. U tom kontekstu nekoliko država članica izrazilo je spremnost da donesu pravila kojima bi se pristup takvoj potpori ograničio za poduzeća koja izbjegavaju plaćanje poreza s pomoću poreznih oaza ili su osuđivana zbog financijskih kaznenih djela te su od Komisije zatražile smjernice o tome kako najbolje pristupiti tom problemu.

 

Današnja preporuka ima za cilj pružiti državama članicama predložak, u skladu sa zakonodavstvom EU-a, o tome kako spriječiti korištenje javne potpore u sustavima poreznih prijevara, izbjegavanja plaćanja poreza ili pranja novca te za financiranje terorizma. Konkretno, poduzećima koja su povezana s jurisdikcijama uvrštenima na EU-ov popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija (npr. poduzećima koja su u porezne svrhe rezidenti u takvim jurisdikcijama) ne bi trebalo dodijeliti javnu potporu. Ako države članice odluče uvesti takve odredbe u svoje nacionalno zakonodavstvo, Komisija predlaže niz uvjeta o kojima bi trebala ovisiti dodjela financijske potpore. EU-ov popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija najbolja je osnova za primjenu takvih ograničenja jer će državama članicama omogućiti da postupaju dosljedno i izbjegnu pojedinačne mjere kojima bi se moglo kršiti pravo EU-a. Upotrebom tog popisa za provedbu ograničenja postići će se i veća jasnoća i sigurnost za poduzeća.

 

Istovremeno, Komisija je spremna s državama članicama raspraviti njihove konkretne planove radi osiguravanja da dodjela državne potpore, osobito u obliku dokapitalizacija, bude ograničena na poduzeća koja pošteno plaćaju svoj udio u porezima.

 

U cilju zaštite poštenih poreznih obveznika Komisija preporučuje i iznimke od tih ograničenja, koje treba primjenjivati uz stroge uvjete. Poduzećima bi financijska potpora trebala biti dostupna čak i ako su povezana s jurisdikcijama s EU-ova popisa nekooperativnih poreznih jurisdikcija, ali pod određenim uvjetima. To bi mogao biti slučaj, na primjer, ako poduzeće može dokazati da je platilo adekvatan porez u predmetnoj državi članici u određenom vremenskom razdoblju (npr. posljednje tri godine) ili ako ima stvarnu gospodarsku prisutnost u zemlji uvrštenoj na taj popis. Državama članicama savjetuje se da uvedu odgovarajuće sankcije u cilju odvraćanja podnositelja zahtjeva od davanja lažnih ili netočnih informacija.

 

Države članice bi se osim toga trebale dogovoriti o razboritim zahtjevima koje poduzeća trebaju ispuniti kako bi dokazala da nisu povezana s jurisdikcijama s EU-ova popisa nekooperativnih poreznih jurisdikcija. U preporukama su navedena načela koja bi državama članicama trebala pomoći u tom pogledu.

 

Konačno, u skladu s načelima EU-a za dobro upravljanje, države članice bi trebale informirati Komisiju o mjerama koje će provesti kako bi se uskladile s današnjom preporukom. Izvješće o učinku današnje preporuke Komisija će objaviti u roku od tri godine.

 

Više informacija

 

Popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija