Novosti

25. 02. 2019.

Edukacijska radionica: „Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu“

NHS - 21. i 22. veljače 2019. godine u Slavonskom Brodu je održana Edukacijska radionica „Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika zaštite na radu“, druga od četiri ovakve edukacijske radionice i jedna od pet projektnih aktivnosti Projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji se provodi kao dio Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' po Pozivu ''Jačanje socijalnog dijaloga – faza III''.

 

Tema ove dvodnevna Edukacijske radionice obrađena je na interaktivan način kroz deset cjelina: ''Zakon o zaštiti na radu'', ''Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu'', ''Osposobljavanje za rad na siguran način'', ''Obveze i prava radnika'', „Odbor za zaštitu na radu'', ''Procjena rizika'', ''Praktična radionica izrade procjene rizika'' (prvi dan), ''Pravo na izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, prava i obveze povjerenika radnika za zaštitu na radu'', ''Djelovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu'', ''Postupci povjerenika radnika za zaštitu na radu'',a na kraju drugog dana održana je i rasprava kroz razmjenu iskustava iznošenjem primjera iz prakse na temu djelovanja povjerenika radnika za zaštitu na radu.

U radu Edukacijske radionice sudjelovalo je 24 predstavnika iz Brodsko-posavske županije, sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate i Hrvatske udruge poslodavaca, kojima su po završetku iste uručena Uvjerenja o osposobljavanju.

 

Ciljevi ove Edukacijske radionice su:

-       osnažiti i unaprijediti stručna znanja i praktične vještine dionika za kvalitetan socijalni dijalog u području zaštite na radu;

-       ovladati odredbama Zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa te ih primjenjivati u svojem svakodnevnom radu;

-       osposobljavanje radnika za rad na siguran način;

-       osnaživanjem internih kapaciteta dionika stvoriti stručne kapacitete nužne za pokretanje Škole socijalnog dijaloga.

Edukatori Edukacijske radionice bili su Ana Šijaković i Cvetan Kovač, ESSE – Europsko društvo inženjera sigurnosti.

Ostale četiri aktivnosti Projekta su Istraživanje ''Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu'', edukacijske radionice ''Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje''(održane tijekom listopada, studenog i prosinca 2018. godine), radionica ''Zaštita na radu u praksi'' i Okrugli stol ''Zaštita na radu – prilika i izazov''.

Projekt se provodi na području Slavonije i Baranje, odnosno Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarske-srijemske županije.

Nositelj Projekta je Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića.

Partneri u Projektu su Brodsko-posavska županija, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« i Požeško-slavonska županija.

 

Ukupna vrijednost Projekta je 962.917,20. kuna, a financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Projekt traje 18 mjeseci, od 29. ožujka 2018. godine do 28. rujna 2019. godine.

Projektom ''Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu'' u cjelini istražit ćemo kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, unaprijediti znanja i vještine svih dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu, ojačati razmjenu iskustava i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog o temama važnim za zdravlje i sigurnost radnica i radnika, te stvoriti nužne stručne kapacitete za pokretanje Škole socijalnog dijaloga.

 

 

Provedba Projekta se nastavlja trećom dvodnevnom Edukacijskom radionicom ''Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu'',  koje će se održati 14. i 15. ožujka 2019. godine u Osijeku. (DM)