Novosti

19. 11. 2018.

Edukacijska radionica ''Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje u Slavonskom Brodu

NHS - U petak 16. studenog 2018. godine u Slavonskom Brodu je održana Edukacijska radionica ''Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje'', treća od četiri ovakve edukacijske radionice i jedna je od pet projektnih aktivnosti Projekta ''Zaštita na radu - prilika i izazov u socijalnom dijalogu'' koji se provodi kao dio Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' po Pozivu ''Jačanje socijalnog dijaloga – faza III''.

Tema ove Edukacijske radionice obrađena je na interaktivan način kroz četiri cjeline ''Zaštita na radu'', ''Radno vrijeme, odmori i dopusti kao instituti zaštite na radu'', ''Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje'' i ''Autonomni okvirni sporazumi socijalnih partnera na razini EU'', a na kraju je održana i rasprava kroz razmjenu iskustava iznošenjem primjera iz prakse s vrlo aktivnim sudjelovanjem polaznica i polaznika.

Odaziv i na ovu Edukacijsku radionicu je bio veći od očekivanog, planirano je sudjelovanje dvadeset, a u radu Edukacijske radionice je sudjelovalo dvadesetitroje predstavnika iz Brodsko-posavske županije, predstavnika sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate i poslodavaca članica Hrvatske udruge poslodavaca, kojima su po završetku uručena Uvjerenja o osposobljavanju.

Cilj je ove Edukacijske radionice osnažiti pregovaračke kapacitete dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga i kvalitetnu i učinkovitu zaštitu na radu i treba rezultirati s 80 osposobljenih dionika i priručnikom za edukaciju, a izvjesno je da će taj broj biti znatno veći od planiranog, jer je već sada osposobljeno 70 dionika.

 

Sljedeća Edukacijska radionica ''Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje'' za predstavnike iz Požeško-slavonske županije iz sindikata udruženih u Nezavisne hrvatskih sindikate i Hrvatske udruge poslodavaca, održat će se u petak 7. prosinca 2018. godine u Kutjevu.

Ostale četiri aktivnosti Projekta su Istraživanje ''Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu'', Edukacijska radionica ''Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu'', Radionica ''Zaštita na radu u praksi'' i Okrugli stol ''Zaštita na radu – prilika i izazov''.

Cjelokupni Projekt se provodi na području Slavonije i Baranje, odnosno Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarske-srijemske županije.

Nositelj je Projekta Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića.

Partneri u Projektu su Brodsko-posavska županija, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« i Požeško-slavonska županija.

 

Ukupna vrijednost Projekta je 962.917,20. kuna, a financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Projekt traje 18 mjeseci, od 29. ožujka 2018. godine do 28. rujna 2019. godine.

Projektom ''Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu'' u cjelini istražit ćemo kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, unaprijediti znanja i vještine svih dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu, ojačati razmjenu iskustava i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog o temama važnim za zdravlje i sigurnost radnica i radnika, te stvoriti nužne stručne kapacitete za pokretanje Škole socijalnog dijaloga. (DM)