Novosti

29. 06. 2019.

Edukacijska radionica „Zaštita na radu u praksi“

U razdoblju od 22. - 29. lipnja 2019. godine održane su četiri Interaktivne edukacijske radionice „Zaštita na radu u praksi“, u sklopu Projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji se provodi kao dio Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' po Pozivu ''Jačanje socijalnog dijaloga – faza III''. Radionice su se odvijale krz četiri cjeline:

 ''Priprema i provođenje kampanja za siguran rad'' (odabir teme te definiranje ciljeva i slogana kampanje, priprema hodograma za provođenje kampanje, propusti koji mogu dovesti do ozbiljnih nezgoda i nesreća), ''Propusti s kojima se svakodnevno susrećemo na radnom mjestu'' (aktivnosti za smanjenje propusta, izrada materijala za promociju kampanje), ''Kako reagiram na stres'' (vježbe za zdravlje tijela i smanjenje stresa) i "Bingo iz Zaštite na radu'', najvećim dijelom kroz kreativan praktični rad sudionika.

 

U radu Interaktivne edukacijske radionice planirano je sudjelovanje 80, a sudjelovalo je 79 sudionika iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije (predstavnici sindikata udruženih u NHS i HUP-a), kojima su po završetku iste uručena Uvjerenja o osposobljavanju.

 

Ciljevi ove Interaktivne edukacijske radionice bili su ukazati i osvijestiti da je osnova učinkovitog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu radnika prevencija, a ne saniranje šteta koje proizlaze iz ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te ostalih oboljenja u vezi s radom i osnaživanjem internih kapaciteta sudionika stvoriti stručne kapacitete nužne za pokretanje Škole socijalnog dijaloga.

Ostale četiri aktivnosti Projekta su Istraživanje ''Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu'' (lipanj - kolovoz 2018. godine), Edukacijske radionice ''Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje''(održane u listopadu, studenom i prosincu 2018. godine), Edukacijske radionice ''Zaštita na radu u praksi'' (održane u siječnju, veljači, ožujku i travnju 2019. godine) i Okrugli stol ''Zaštita na radu – prilika i izazov'' (svibanj 2019. godine).

 

Projekt se provodi na području Slavonije i Baranje, odnosno Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarske-srijemske županije.

Nositelj Projekta je Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića.

Partneri u Projektu su Brodsko-posavska županija, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« i Požeško-slavonska županija.

Ukupna vrijednost Projekta je 962.917,20. kuna, a financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Projekt traje 18 mjeseci, od 29. ožujka 2018. godine do 28. rujna 2019. godine.

Projektom ''Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu'' u cjelini istražit ćemo kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, unaprijediti znanja i vještine svih dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu, ojačati razmjenu iskustava i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog o temama važnim za zdravlje i sigurnost radnica i radnika, te stvoriti nužne stručne kapacitete za pokretanje Škole socijalnog dijaloga.

 

Provedba Projekta se nastavlja Završnom konferencijom,  koje će se održati u mjesecu rujnu 2019. godine u Slavonskom Brodu, tijekom koje će se sumirati provedene aktivnosti Projekta i analizirati njihovi učinci i korisnost. (DM)