Novosti

03. 03. 2020.

EU4FairWork: Komisija pokreće kampanju za rješavanje problema neprijavljenog rada

EK - Europska komisija je 2. ožujka pokrenula prvu europsku kampanju za prijavljeni rad. Surađivat će s Europskom platformom za rješavanje neprijavljenog rada i Europskim nadzornim tijelom za rad. Inicijativom se nastoji informirati radnike, poduzeća i kreatore politika o tome da se neprijavljeni rad ne isplati. Radnike lišava socijalne zaštite, narušava tržišno natjecanje među poduzećima i dovodi do ogromnih gubitaka u državnim proračunima.

 

Nova posebna anketa Eurobarometra prikazuje razmjere problema: svaki deseti Europljanin navodi da je u protekloj godini kupio robu ili platio usluge koji su možda proizašli iz neprijavljenog rada. Trećina Europljana poznaje nekoga tko radi neprijavljeno.

 

Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava, izjavio je: Svaki rad je važan. Svi radnici zaslužuju svoja socijalna prava. Pokretanjem ove kampanje želimo da se radnici, poduzeća i vlade udruže kako bi prepoznali prednosti prijavljenog rada. EU pojačava nastojanja kako bi se riješio problem neprijavljenog rada, potaknula suradnja među državama članicama i podignula svijest o tom problemu diljem Europe. Zajedno možemo neprijavljeni rad zauvijek ostaviti iza sebe.

 

Kampanja za prelazak s neprijavljenog na prijavljeni rad započinje na društvenim mrežama (#EU4FairWork). Tjedan aktivnosti za prijavljeni rad započet će 16. ožujka 2020. u državama članicama EU-a nizom aktivnosti: na primjer, inspekcijama u sektorima izloženima riziku, informativnim sastancima, posjetima srednjim školama... Komisija će isto tako donijeti izvješće o aktivnostima Europske platforme za rješavanje neprijavljenog rada sastavljene od relevantnih tijela svih država članica i predstavnika socijalnih partnera iz cijele industrije na razini EU-a. Cilj je mreže pomoći zemljama EU-a da uče jedna od druge i da bliže prekogranično surađuju. Platforma, pokrenuta 2016., sada je na putu da postane dio Europskog nadzornog tijela za rad (ELA), čime će se moći učiniti još više.

 

 

Rezultati ankete Eurobarometra

 

  • Anketa Eurobarometra iz 2019. podsjeća da je neprijavljeni rad trajni izazov u EU-u koji utječe na radnike, poduzeća i vlade.
  • Svaki deseti Europljanin navodi da je u protekloj godini kupio robu ili platio usluge koji su možda uključivali neprijavljeni rad.
  • Roba ili usluge koji su se najčešće kupovali odnosno plaćali neprijavljeno su popravci ili obnova doma (30%), frizerske usluge i tretmani za uljepšavanje (27%) i usluge popravka (19%).
  • Trećina Europljana poznaje nekoga tko radi neprijavljeno.
  • Anketa pokazuje i da su samozaposleni i mobilni radnici posebno izloženi riziku te ističe nove izazove povezane s ekonomijom suradnje.
  • Polovina Europljana smatra da je rizik od otkrivanja nizak; međutim, udio ispitanika koji percipiraju visok rizik povećao se u odnosu na prethodne ankete.