Novosti

24. 07. 2006.

EU: Hrvatskoj ostalo još 12 screeninga

(T-Portal) Ovoga tjedna je Europska unija Hrvatskoj odredila još dva mjerila ('benchmarks'), a ona se odnose na poglavlje pravda, slobode i sigurnost te za područje socijalne politike i zapošljavanje. Hrvatska je do sada završila 55 screeninga i do kraja procesa u listopadu ostalo je još 12
U srijedu je Europska komisija predstavila na eksplanatornom screeningu predstavnicima Hrvatske i Turske europsku pravnu stečevinu u poglavlju Sloboda kretanja radnika. Poglavlje Sloboda kretanja radnika ubraja se u takozvane četiri slobode na kojma se temelji unutarnje tržište Europske unije, a to je sloboda kretanja, roba usluga i kapitala.

Odredbe iz ovog poglavlja odnose se samo na radnike koji su u radnom odnosu, dok su prava samostalno zaposlenih osoba regulirana u poglavljima o slobodi pružanja usluga i pravu poslovnog nastana. Svi radnici imaju pravo na zaposlenje u drugoj državi članici, a to uključuje i pravo na jednako postupanje s obzirom na uvjete rada, pravo na socijalnu, kulturnu i gosopdarsku integraciju radnika migranata te odgovarajuća prava za članove obitelji radnika (na primjer pravo na zaposlenje partnera, obrazovanje djece i slično).
U ovom poglavlju Hrvatska će morati mijenati i dopuniti svoj Zakon o strancima, u dijelu koji se odnosi na državljane zemalja članica Europske unije. To znači ukidanje radnih dozvola, promjene propisa o dozvoli boravka, o prijavama na zavodu za zapošljavanje i slično. U ovom poglavlju moguća su trazicijska razdoblja i to ako neke zemlje članice odluče uvesti privremenu zabranu zapošljavanja radnika iz Hrvatske. U tom slučaju Hrvatska ima pravo na recipročne mjere prema radnicima iz tih zemalja.
Većina 15 starih zemalja članica uvela je prijelazno razdoblje za radnike iz 10 novih članica koje su ušle 2004. godine u Uniju, zbog straha navale jeftinije radne snage. Prijelazna razdoblja jedino nisu uvele Velika Britanija, Irska i Švedska. Obzirom da bi Hrvatska u Europsku uniju mogla ući sama sa svojim 4,5 milijuna stanovnika ne bi trebala predstavljati bilo kakvu prijetnju na tržištu rada unutar Europske unije. Stoga je malo vjerojatno da će pojedine članice tražiti prijelazna razdoblja.

Pravo trgovačkih društava
U srijedu je završio bilateralni screening za poglavlje trgovačkih društava u kojem je Hrvatska već uveliko uskladila svoje zakone. Hrvatska namjerava do kraja uskladiti svoje zakoneza ovo poglavlje do prvog kvartala 2008. godine, najavio je pregovarač za ovo poglavlje Siniša Petrović. Ovo poglavlje se sastoji od tri dijela, pravo trgovačkih duštava u užem smislu, računovodstva i revizije.
U prvome dijelu, koji se sastoji od pravila o osnivanju, registraciji, spajanju i dijeljenju tvrtki, Hrvatska je najviše usklađena s europskom pravnom stečevinom, istaknuo je pregovarač Petrović uz dodataka da će se neke stvari morati mijenjati, jer se u međuvremenu mijenjala i europska pravna stečevina. U preostala dva dijela računovodstvo i revizija Hrvatskoj je preostalo više posla na usklađivanju. Hrvatska će morati prihvatiti međunarodne računovodstvene standarde, na čemu se u Europskoj uniji inzistira jer su oni bitni za unutarnje tržište Unije. Kod revizije Hrvatska će morati mijenjati odredbe koje diskriminiraju državljane Europske unije u odnosu na hrvatske državljane. Hrvatski propisi kažu da revizor može biti samo hrvatski državljanin ili da mora imati nostrificiranu diplomu, što je pak u suprotnosti s odredbama o slobodi kretanja radnika.

Socijalna politika i zapošljavanje
Da bi se otvorili pregovori socijalna politika i zapošljavanje Vijeće želi plan usvajanja onoga dijela europskog zakonodavstva koje Hrvatska jošnije uskladila, dok u poglavlju pravda, sloboda i sigurnost nalaže i izradu plana za integrirano upravljanje granicama. Prije toga Vijeće je uvelo mjerila i za poglavlje javne nabave te za tržišno natjecanje dok za znanost i istraživanje o čemu su pregovori već zaključeni te carinsku uniju i obrazovanje i kulturu nije postavilo nikakve uvjete.
Europska komisija dostavila je Hrvatskoj nacrt zajedničkih polazišta Europske unije za pregovore s Hrvatskom o obrazovanju i kulturi. Premda je bilo za očekivati da se i to poglavlje otvori i odmah privremeno zatvori pregovori još prije godišnjih ljetnih odmora to se neće dogoditi, jer sve europske institucije odlaze na ljetni odmor idućeg tjedna. Stoga će otvaranje ovog poglavlja morati čekati mjesec rujan.

Završeno 55 screeninga
Do sada je obavljeno 55 screeninga (29 'eksplanatornih', 25 bilateralnih i jedan ad hoc eksplanatorni 'Lisabonska strategija i Europska pomorska politika'). Za jesen je predviđeno još svega 12 screeninga (4 'eksplanatorna' i 8 bilateralna). Planirano je da se faza screeninga završi 18. listopada, sa tada ukupno 67 obavljenih screeninga.

DW/T-Portal
petak, 21.07.2006.