Novosti

08. 02. 2019.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu slavi 25. obljetnicu svojeg rada

NHS - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) 2019. godine slavi 25 godina uspješne izgradnje i mobilizacije paneuropske mreže partnera koji surađuju na stvaranju sigurnijih, zdravijih i produktivnih radnih mjesta u Europi.

Sigurnost i zdravlje na radu integralni su dio europskog projekta od samih početaka. Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ), osnovana je 1951. godine i bila je temelj Europske ekonomske zajednice (EEZ) i kasnije Europske unije (EU), a ujedinila je europske industrije ugljena i čelika kako bi pomirila ratom razdvojenu Europu te osigurala suradnju u budućnosti.

 

Tim su činom tada dva najopasnija radna okruženja odjednom došla u prvi plan. Zbog toga je jedan od glavnih ciljeva EZUČ-a postao osigurati „ujednačavanje i poboljšanje uvjeta života za radnike” u tim industrijskim granama.

 

Međutim, trostrani pristup sigurnosti i zdravlju na radu postao je popularan u Europi tek 1985. godine. Zahvaljujući inicijativi Jacquesa Delorsa, tadašnjeg predsjednika Europske komisije, pojam „socijalnog dijaloga” dobio je ustavnu osnovu u EU-u i otvorio put donošenju Direktive Vijeća o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (89/391/EEZ) („Okvirna direktiva”) prije 30 godina, odnosno 1989. godine. Tom prekretnicom u sigurnosti i zdravlju na radu nisu samo uspostavljeni minimalni uvjeti za sigurnost i zdravlje u EU-u, nego je u prvi plan stavljena revolucionarna ideja procjene rizika.

 

Nakon donošenja Okvirne direktive, Europska komisija pokrenula je kampanju diljem Europe u cilju osvješćivanja javnosti o štetnim učincima nesigurnog radnog okruženja: 1992.godina proglašena je Europskom godinom sigurnosti, higijene i zaštite zdravlja na radu. To je bio odgovor na šokantne podatke koji su dolazili s radnih mjesta u Europi: četiri milijuna nesreća na radnom mjestu, od kojih je njih 8.000 završilo smrtnim slučajem, prijavljeno je na godišnjoj razini početkom devedesetih, čiji je trošak za Europu iznosio 20 milijuna EUR. Europskom se godinom pokušalo osvijestiti javnost o rizicima za sigurnost i zdravlje na radu te relevantnom zakonodavstvu, te istaknuti uložene napore za unaprjeđenje sigurnosnih standarda.

 

Europska godina sigurnosti, higijene i zaštite zdravlja na radu te donošenje sve većeg broja zakona o sigurnosti i zdravlju na radu postavili su temelje za osnivanje agencije posvećene sigurnosti i zdravlju na radu, EU-OSHA-e.

 

U listopadu 1993. godine na sastanku na vrhu Vijeća donesena je odluka o osnivanju Agencije te je potom 1994. godine donesena Uredba Vijeća (EZ) br.2062/1994 o osnivanju EU-OSHA-e, s manjim izmjenama koje stupaju na snagu 2019. godine.

 

Od samih početaka, EU-OSHA radila je zajedno s Europskom komisijom u skladu sa strategijama EU-a za sigurnost i zdravlje na radu i imala je ključnu ulogu u provođenju tih strategija te u komunikaciji vezanoj uz njih.

 

Misija i vizija EU-OSHA-e bili su jasni od početka:

 

izraditi, prikupiti i pružati kvalitetne i pouzdane informacije, analizu i alate za unaprjeđenje znanja, podizanja svijesti te razmjenu informacija i dobre prakse o sigurnosti i zdravlju na radu;

biti prepoznat predvodnik u promicanju sigurnih i zdravih radnih mjesta u Europi kako bi se osiguralo pametno, održivo, produktivno i uključivo gospodarstvo.

 

Uspješno ispunjenje tih ciljeva u proteklih 25 godina Agencija može pripisati svojim dvjema prednostima: mreži kontaktnih točaka i trostranom načinu rada.

 

Trostranim modelom omogućuje se poštovanje i uključivanje mišljenja vlada, udruga poslodavaca i radničkih sindikata u postupak donošenja odluka, čime se ponovno potvrđuju vrijednosti EU-OSHA-e u pogledu suradnje i partnerstva. Kombinacija ovog modela i široke mreže kontaktnih točaka EU-OSHA-e te partnera na nacionalnoj razini imala je dvostruk utjecaj:

 

Bila je ključna u utvrđivanju zajedničkog shvaćanja rizika na radnom mjestu te kako se nositi s njima u budućnosti.

Omogućila je Agenciji da učinkovito razvije i promiče kulturu prevencije rizika na radnim mjestima u Europi.

 

 

Ta su postignuća značajno unaprijedila uvjete rada u državama članicama Europske unije.

 

Nadamo se da će idućih 25 godina biti podjednako ispunjene uspješnom suradnjom te predanosti osvješćivanju i promicanju dobre prakse za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu! Pratite i naše buduće objave na ovu temu. (CK)

 

Izvor: https://osha.europa.eu/hr/about-eu-osha/our-story/look-back-future/EU-OSHA-foundation