Novosti

20. 12. 2019.

Europska akademija mladih o budućnosti rada

NHS - Nakon desetomjesečnog učenja u sklopu susreta uživo i na daljinu, završnom konferencijom održanom od 10. do 13. prosinca 2019. godine u Međunarodnom obrazovnom centru Međunarodne organizacije rada u Torinu zaokružen je program Europske akademije mladih koji je ove godine bio posvećen budućnosti rada.
Program Akademije, proveden u suorganizaciji Međunarodne organizacije rada, Europske konfederacije sindikata (ETUC) i Europskog sindikalnog instituta (ETUI), bio je namijenjen mladima do 35 godina starosti iz sindikata, odnosno sindikalnih središnjica udruženih u ETUC.

Između dvaju susreta uživo, polaznice i polaznici imali su zadatak uz mentorsku podršku razraditi i provesti akcijski plan vezan uz budućnost rada (digitalizaciju i tehnološke promjene, cjeloživotno učenje, pravednu tranziciju u svjetlu borbe protiv klimatskih promjena), budućnost sindikata (organiziranje mladih radnika/ca, modernizaciju sindikata, sudjelovanje mladih u socijalnom dijalogu, razvoj sindikalne edukacije) ili budućnost socijalne Europe (međugeneracijsku solidarnost, društvenu nejednakost, migracije i mobilnost, žene na tržištu rada, rast populizma).

 

Oko navedenih grupa tema i stvaranja poveznica između njih organiziran je cjelokupni program Akademije, koji je polazio od osvješćivanja promjena u svijetu rada i promišljanja načina na koje sindikati na njih mogu odgovoriti - od tehnološkog napretka i ozelenjavanja industrija, koji će stvoriti nova radna mjesta dok će druga nestajati, do migracija i demografskih promjena (širenja mladog stanovništva u jednim dijelovima svijeta, a starijeg u drugim) koje u nekim dijelovima svijeta mogu stvoriti pritisak na tržišta rada i sustave socijalne zaštite. Pitanje budućnosti rada duboko je povezano s odgovorom naših društava na gorući problem klimatskih promjena, stoga je značajan prostor posvećen aktivaciji mladih unutar globalnog pokreta za klimatsku pravdu i nužnosti sindikalne podrške njihovim aktivnostima.

 

U središtu pozornosti bila je tema sve veće egzistencijalne nesigurnosti mladih radnika i radnica - općeg porasta rada na određeno i u drugim nesigurnim aranžmanima te posljedičnog pada sindikalne organiziranosti mladih gotovo u cijelom svijetu. Budući da će bez intenzivnog i strateškog učlanjivanja mladih ljudi sindikati ovom dinamikom u nekom trenutku iščeznuti, kroz sve dijelove programa Akademije provlačila se razmjena dobrih praksi organiziranja mladih i promišljanje strategija kojima mlade radnike i radnice možemo uključiti i dugoročno zadržati u našim organizacijama kao njihov integralni dio.

 

Još su dvije teme dobile važno mjesto u ovogodišnjem programu Akademije: pitanje ravnopravnosti žena na tržištu rada i u društvu te njihove zastupljenosti u sindikatima, kao i pitanje iskorjenjivanja nasilja u svijetu rada, osobito u svjetlu nedavno donesene konvencije br. 190 Međunarodne organizacije rada.

 

Program Europske akademije mladih ove je godine, o stotoj obljetnici osnutka Međunarodne organizacije rada, okupio 100-tinjak sudionica i sudionika iz europskih sindikata te pružio doista korisnu i vrijednu platformu za raspravu, umrežavanje, učenje i suradnju.

 

Iz Nezavisnih hrvatskih sindikata u programu Europske akademije mladih ove je godine sudjelovala Marina Ivandić (Nezavisni cestarski sindikat),