Novosti

23. 10. 2018.

Europski tjedan zaštite na radu

NHS - U okviru radnog i sadržajnog obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu u Republici Hrvatskoj (od 22. do 27. listopada 2018. godine) organizirat će se susreti u radnim sredinama, predavanja, radionice i skupovi uz sudjelovanje predstavnika poslodavaca, sindikata, radnika, stručnjaka zaštite na radu i drugih zainteresiranih dionika, na kojima će biti između ostalog predstavljena kampanja EU OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima 2018. – 2019.“

 

Izloženost opasnim tvarima češća je nego što ljudi misle i događa se na gotovo svim radnim mjestima. Zbog toga postoje razlozi za veliku zabrinutost u pogledu sigurnosti i zdravlja.Opasne tvari jesu sve krutine, tekućine ili plinovi koji mogu naštetiti sigurnosti ili zdravlju radnika. Do izloženosti može doći udisanjem, dodirom s kožom ili gutanjem.

 

Izloženost opasnim tvarima na mjestu rada povezana je s akutnim i dugoročnim zdravstvenim problemima, uključujući:bolesti dišnih putova (npr. astma, rinitis, azbestoza i silikoza); oštećenja unutarnjih organa, uključujući mozak i živčani sustav; nadraživanje i bolesti kože; profesionalni rak (npr. leukemija, rak pluća, mezoteliom i rak nosne šupljine).

 

Zašto je važno upravljati opasnim tvarima na radnom mjestu?

 

Opasne tvari uzrokuju velik dio profesionalnih bolesti, koje negativno utječu na kvalitetu života radnika i njihovu sposobnost rada, a u nekim slučajevima mogu biti smrtonosne. Opasne tvari uzrokuju i ozljede na radu, što uz profesionalne bolesti dovodi do značajnih troškova za poduzeća.Unatoč tomu, većina ljudi nije svjesna prirode i velike količine opasnih tvari na mjestima rada kao ni rizika koje one predstavljaju te je razina izloženosti radnika opasnim tvarima posljednjih godina smanjena neprimjetno ili nije uopće smanjena. Prema Europskom istraživanju o radnim uvjetima udio radnika koji su izjavili da su bili izloženi kemikalijama barem četvrtinu radnog vremena nije se promijenio od 2000. godinei iznosi 17 %.

 

Kako se može upravljati opasnim tvarima?

 

Mora se izgraditi kultura prevencije za uspješno sprečavanje bolesti, ozljeda i smrti uzrokovanih opasnim tvarima na radnim mjestima diljem Europe. Svi uključeni moraju biti svjesni rizika i davati sve od sebe da njima upravljaju ili ih spriječe.

 

Podizanje svijesti: Svi na mjestu rada moraju biti svjesni opasnih tvari, rizika koje one predstavljaju i kako te rizike smanjiti ili otkloniti.

 

Procjena rizika: ovo je prvi korak prema sprečavanju. Trebaju biti uključeni poslodavci, voditelji i radnici. Rizici zbog opasnih tvari često su složeni i da bismo ih prepoznali, moramo uzeti u obzir mnogo čimbenika. Procjena rizika mora uvijek biti ažurirana. Kako se radna okolina mijenja, tako se mijenja i mogućnost izloženosti opasnim tvarima.

 

Zakonodavstvo: njime su određene pravne obveze poslodavaca za zaštitu radnika od opasnih tvari. Poslodavci trebaju biti dobro upoznati sa zakonodavstvom koje uključuje hijerarhiju preventivnih mjera.

 

Praktični alati i smjernice: s pomoću njih poduzeća lakše upravljaju opasnim tvarima na praktičnoj razini. Brojni alati i primjeri dobre prakse dostupni su na internetskoj stranici kampanje za zdrava radna mjesta. (CK)

 

Više informacija o kampanji potražite na: https://osha.europa.eu/hr/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19