Novosti

21. 10. 2019.

Europski tjedan zaštite na radu

NHS - U okviru radnog i sadržajnog obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu u Republici Hrvatskoj (od 21. do 25. listopada 2019. godine) organizirat će se različiti susreti u radnim sredinama, predavanja, radionice i skupovi uz sudjelovanje predstavnika sindikata, poslodavaca, radnika, stručnjaka zaštite na radu i drugih zainteresiranih dionika, na kojima će između ostalog biti predstavljena kampanja EU OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima 2018. – 2019.“

 

Naime, EU-OSHA-a pokreće Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu zajedno sa svojim partnerima radi poticanja participativnog i aktivnog upravljanja sigurnošću opasnih tvari.

Podsjetimo, Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu  koji se obilježava u listopadu (43. kalendarski tjedan) vrhunac je svake kampanje za zdrava mjesta rada.

 

 

Kampanja za razdoblje 2018. – 2019.: „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”

Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje 2018. – 2019.  jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

 

Ciljevi kampanje

Podizanje svijesti o važnosti sprječavanja rizika povezanih s opasnim tvarima , čime će se pridonijeti otklanjanju uobičajenih zabluda.

Promicanje procjene rizika pružanjem informacija o praktičnim alatima i stvaranjem mogućnosti razmjene dobre prakse s posebnim naglaskom na:

- uklanjanje ili zamjenu opasnih tvari na radnom mjestu,

- hijerarhiju preventivnih mjera (tj. usklađenost s hijerarhijom utvrđenom u zakonodavstvu kako bi se uvijek odabrala najučinkovitija vrsta mjere).

 

Podizanje razine osviještenosti o rizicima povezanima s izlaganjem karcinogenim tvarima na radnom mjestu  podupiranjem razmjene dobre prakse. EU-OSHA potpisnica je sporazuma kojim se obvezuje na primjenu Plana djelovanja EU-a za karcinogene tvari.

Usmjeravanje aktivnosti na skupine radnika  koji imaju specifične potrebe i koji su izloženi višim razinama rizika pružanjem odgovarajućih informacija i primjera dobre prakse. Razine rizika mogu biti više jer su ti radnici neiskusni, neinformirani ili fizički osjetljiviji, ili jer često mijenjaju poslove, rade u sektorima s niskom razinom osviještenosti o tim pitanjima ili zbog veće ili različite psihološke osjetljivosti (npr. u slučaju mladih naučnika ili zbog razlika između muškaraca i žena).

 

Bolje poznavanje postojećeg zakonodavnog okvira o zaštiti radnika te ukazivanje na najvažnija kretanja u području razvoja politika. CK

 

Kako upravljati opasnim tvarima