Novosti

17. 05. 2012.

Fiona Murie u posjeti Hrvatskom sindikatu šumarstva

HSŠ - Fiona Murie, direktorica Zaštite zdravlja i sigurnosti u BWI (Building and Wood Worker's International) održala je 16. svibnja 2012. godine u uredu Hrvatskog sindikata šumarstva sastanak sa predsjednikom Hrvatskog sindikata šumarstva, Željkom Kalauzom. U razgovoru se Murie posebno zanimala za razinu socijalnog dijaloga u Hrvatskim šumama d.o.o., kao i zdravlju sigurnosti i zaštiti na radu. Naročito se interesirala primjenjuju li se odrednice iz Kolektivnog ugovora.


Razgovaralo se o dopisu koji je predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva uputio prema uredu BWI  u Ženevu, a povodom Prijedloga novog Pravilnika o normama od strane Uprave Hrvatski šuma d.o.o., a čijim donošenjem bi se povećale norme na sječi i izradi drvnih sortimenata čak i do 40%.

 

Fiona Murie dala je punu podršku Hrvatskom sindikatu šumarstva u nastojanju da se norme ne povećavaju jer povećanje normi će se odraziti na zaštitu na radu odnosno ugroziti će sigurnost radnika, a značajno će se smanjiti i plaće radnika.

U znak podrške Hrvatskom sindikatu šumarstva BWI će poslati dopis ministru rada i mirovinskog sustava, Mirandu Mrsiću, a o svemu će se obavijestiti i vijeće FSC-a. (Ž.K.)