Novosti

05. 12. 2006.

Glavna tajnica NHS-a na Kongresu Europskog centra za radnička pitanja

(NHS) Glavna tajnica NHS-a, Marija Hanževački, sudjelovala je na Kongresu Europskog centra za radnička pitanja (EZA) koji se 1. prosinca održao u Königswinteru, Njemačka, a na kojemu je izabrano novo vodstvo za sljedeće 4 godine.

Prije Kongresa, 29. i 30. studenog, održan je seminar „Glavne teme europskog socijalnog dijaloga 2007. godine“ na kojemu je također predstavljen obrazovni program za sljedeću godinu.
EZA je osnovana 1985. godine i organizira obrazovne projekte o europskim socijalnim pitanjima u suradnji sa različitim radničkim organizacijama. U proteklih nekoliko godina izgradila je mrežu centara svojih članova u gotovo svim europskim zemljama, a kroz razmjenu iskustava, različitih gledišta i socijalnih tradicija razvijaju se europska stajališta koja će s jedne strane biti proslijeđena europskim institucijama, a s druge strane mogu biti prenesena u lokalne održive akcije. EZA i njene aktivnosti financirani su od strane Europske komisije.
Suradnju s Hrvatskom EZA je započela krajem 2005. godine, a uz njenu pomoć održana su i dva seminara – o mobbingu te o radu, obitelji i slobodnom vremenu.