Novosti

16. 01. 2020.

Glavni tajnik Europske konfederacije sindikata u Hrvatskoj

NHS – Danas su u posjeti hrvatskim sindikalnim središnjicama – NHS-u i SSSH, koje su članice Europske konfederacije sindikata (ETUC), bili Luca Visentini, glavni tajnik ETUC-a i Liina Carr, konfederalna tajnica ETUC-a. Tijekom sastanka sa glavnim tajnikom ETUC-a raspravljalo se o trenutačnim problemima s kojima su suočeni sindikati u Hrvatskoj te o prioritetima hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije s posebnim naglaskom na područje socijalne politike i zapošljavanja.

Glavni tajnik ETUC  je sa predstavnicima NHS-a i SSSH sudjelovao na sastanku s ministrom rada i mirovinskog sustava, Josipom Aladrovićem, i njegovim suradnicima. Na sastanku je ministar Aladrović predstavio prioritete hrvatskog predsjedanja EPSCO Vijećem, a koji se odnose na razvoj vještina, prekvalifikacije i dobrobit na radnom mjestu.

 

 

Luca Visentini naglasio je prioritete ETUC-a, ali i hrvatskih sindikalnih središnjica, koji se odnose i na ona pitanja o kojima je rasprava započeta, ali nije završena prije nego li je Hrvatska preuzela predsjedanje Vijećem. Istaknuo je važnost izrade Akcijskog plana za primjenu Europskog stupa socijalnih prava, transparentnosti plaća na radnom mjestu i jednakosti plaća žena i muškaraca, rasprave o radu putem platformi i dr.

Međutim naglasio je kako su za sindikate najvažniji prioriteti reguliranje pravedne minimalne plaće na razini Europske unije o čemu je Europska komisija u utorak, 14. siječnja, pokrenula i prvu fazu savjetovanja sa socijalnim partnerima te promocija i zaštita kolektivnog pregovaranja, a sve s ciljem poboljšanja radnih uvjeta i plaća za sve zaposlene u EU.

 

 

Više:

Ministar Aladrović na sastanku s glavnim tajnikom ETUC-a Lucom Visentinijem

 

Prva promišljanja Komisije o izgradnji jake socijalne Europe za pravednu tranziciju