Novosti

29. 05. 2012.

Guy Ryder izabran za novog glavnog direktora Međunarodne organizacije rada

ILO/NHS – Upravni odbor Međunarodne organizacije rada tajnim je glasovanjem za desetog glavnog direktora Međunarodne organizacije rada izabrao Guya Rydera, koji je nakon odlaska sa mjesta glavnog tajnika Međunarodne konfederacije sindikata bio imenovan za direktora Sektora za standarde i temeljna načela i prava na radu. Upravo je u vrijeme kada je Ryder bio glavni tajnik Međunarodne konfederacije slobodnih sindikata došlo do udruživanja sindikata na globalnoj razini te je udruživanjem Međunarodne konfederacije slobodnih sindikata i Svjetske konfederacije rada osnovana današnja Međunarodna konfederacija sindikata.

Članovi MKS-a su SSSH i NHS.

Guy Ryder svoj petogodišnji mandat počinje u listopadu 2012. godine. Izbor Rydera za glavnog direktora MOR-a veliki je uspjeh za radnički pokret jer on poznaje MOR i svijet rada i uvijek će braniti načela tripartizma i socijalnog dijaloga.