Novosti

05. 12. 2006.

Hrvatski GSV na Konferenciji u Grčkoj

(NHS) U Solunu se 4 i 5. prosinca u organizaciji Grčkog Gospodarsko-socijalnog vijeća održava međunarodna Konferencija o ulozi institucija civilnog društva i socijalnog dijaloga u procesu pristupanja Europskoj uniji i primjeni Lisabonske strategije.

Na konferenciji sudjeluju predstavnici Gospodarsko-socijalnih vijeća iz Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Cipra, Crne Gore, Rumunjske, Srbije, Slovenije, Turske, Hrvatske i Grčke te predstavnici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora.
Delegaciju hrvatskog GSV-a predvodi Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata i predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Hrvatske. Hrvatsku udrugu poslodavaca predstavlja Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora HUP-a, a u ime Vlade RH na Konferenciji sudjeluju Igor Lučić, pomoćnik ministra gospodarstva, rada i poduzetništva i Ivana Andrijašević, viša stručna savjetnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.
Rasprava na Konferenciji odvija se oko nekoliko ključnih tema – doprinos institucija civilnog društva i socijalnog dijaloga u ispunjavanju kriterija za pristupanje EU, ulozi civilnog i socijalnog dijaloga u primjeni Lisabonske strategije te doprinosu gospodarsko-socijalnih vijeća i socijalnih partnera u jačanju transparentnosti i borbi protiv korupcije. Krešimir Sever nazočne je upoznao s organizacijom i oblicima socijalnog dijaloga u Hrvatskoj, od tripartitnih do bipartitnih razgovora, kao i radom Gospodarsko-socijalnog vijeća u Hrvatskoj.