Novosti

20. 12. 2012.

I Međunarodna konfederacija sindikata uputila pismo predsjednicima Vlade i Hrvatskog sabora

NHS - Danas je i Međunarodna konfederacija sindikata (International Trade Union Confederation - ITUC) uputila pismo predsjedniku Vlade RH i predsjedniku Hrvatskog sabora u kojemu izražava svoju zabrinutost zbog stanja socijalnog dijaloga i ugrožavanja slobode kolektivnog pregovaranja.

Međunarodna konfederacija sindikata predstavlja 175 milijuna radnika iz 153 zemlje. Iz Hrvatske članovi ITUC-a su Nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske.
Pismo glavne tajnice Međunarodne konfederacije sindikata prenosimo u cijelosti:

Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora,

 

zajedno sa Radničkom grupom Europskog gospodarsko-socijalnog odbora i Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC), koja predstavlja 175 milijuna radnika iz 153 zemlje i teritorija i u nju je udruženo 308 nacionalnih organizacija uključujući i iz Hrvatske, vrlo je zabrinuta zbog uznemirujućih i zabrinjavajućih koraka koje poduzima Vlada Republike Hrvatske u odnosu na kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog općenito, područjima ključnima za slobode i prava radnika, kao i samu demokraciju.

 

Nakon usvajanja kontroverznog Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, kojima se potkopavaju sindikati i time upliće u kolektivne ugovore i ograničava jedno od temeljnih radnih i sindikalnih prava – pravo na kolektivno pregovaranje, najnoviji korak Vlade Republike Hrvatske – usvajanje Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama – još je jedan ozbiljan napad i kršenje međunarodno priznatih standarda.

 

Usvajanje Zakona u Saboru, nepoštivanjem uvjeta kao ni formalne procedure savjetovanja sa socijalnim partnerima, predstavlja jasnu namjeru hrvatske Vlade da se putem zakona upliće u kolektivno pregovaranje i kolektivne ugovore. Usvajanje Zakona će suspendirati prava radnika koja proizlaze iz važećih kolektivnih ugovora, što sve druge kolektivne ugovore čini nepotrebnima jer ih je moguće suspendirati zakonom, čime se destruira kolektivno pregovaranje općenito. To je opasan i nedopustiv presedan koji krši ne samo hrvatske ustavne vrednote, već i europska i međunarodno priznata načela ugrađena prvenstveno u Ugovoru, Europskoj socijalnoj povelji i Povelji o temeljnim pravima Europske unije, kao i u Konvencijama MOR-a br. 87 i 98, koje štite pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje od intervencija i uplitanja vlasti, drugim riječima, koje štite samu demokraciju.

 

Opravdavanje usvajanja Zakona financijskim teškoćama jednostavno nije prihvatljivo jer praktični problem države ni na koji način ne može opravdati suspendiranje temeljnih prava i vrijednosti, posebno mimo uvjeta i procedure koje ti standardi predviđaju.  

 

Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani predsjedniče Sabora, nadalje smo zabrinuti i drugim oblicima koji su u suprotnosti s europskim standardima i dobrim praksama europskoga socijalnog modela, prvenstveno kršenjem ugovornih obveza pri usvajanju državnoga proračuna, nezakonitog otkazivanja kolektivnog ugovora, defamacije sindikalnih čelnika, itd.

 

Zajedno sa Radničkom grupom Europskog gospodarsko-socijalnog odbora, ITUC poziva Vaše institucije da osiguraju da Hrvatska poštuje međunarodne i europske obveze kako bi osigurala ljudska i sindikalna prava te slobode svojih radnika.  

 

S poštovanjem,

 

Glavna tajnica

Sharan Burrow