Novosti

21. 09. 2006.

ILO: Globalni rast gospodarstva ne prati otvaranje novih radnih mjesta

MOJ POSAO - Generalni direktor ILO-a, Juan Somawia naveo je kako unatoč rastu globalnog BDP-a, rekordnim korporativnim zaradama i više nego pristojnoj stopi rasta, stvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta još uvijek nije zadovoljavajuće.
Prema njegovim riječima, pristup dostojnom i produktivnom radu, u gotovo cijelom svijetu, naprosto ne ide u korak s makroekonomskim pokazateljima, zbog čega se, prema službenim pokazateljima, nezaposlenost povećala za više od 20 posto.
Još gore, u razvijenim svjetskim regijama, većina se radnih mjesta stvara u pretrpanoj sivoj ekonomiji gdje žene i muškarci ne zarađuju dovoljno za pristojan život.

Zbog tih i sličnih razloga koji idu na korist siromaštvu i nezaposlenosti, Međunarodna je organizacija rada donijela zaključke o mjerama za rješavanje ovog problema.
Prvo, stvaranje novih radnih mjesta mora biti jasan dio političkog programa zemalja, što je posebno važno za promoviranje gospodarskog rasta, koji se odražava kroz stvaranje kvalitetnih radnih mjesta te ujedno podupire investiranje i poduzetništvo, razvoj vještina, dostojanstvene standarde na tržištu rada te pristojan život.
Promoviranje temeljni načela i prava radnika te slobode udruživanja, suzbijanje prisilnog rada i rada djece te diskriminacije i nezaposlenosti, drugi je naputak koji upućuje ILO. Pritom se napominje kako su svi veliki poslovni lideri svjesni da su kvalitetni radni zakoni koji osiguravaju zaštitu ljudskih i radnih prava, ključni za učinkovito investicijsko okružje te stabilnost radnih mjesta i produktivnost.
Treći naputak tiče se proširenja socijalne zaštite te njezine učinkovitosti, naročito u sektoru poljoprivrede i sivoj ekonomiji, gdje se radnici ne nalaze pod zaštitom zakona.
Posljednja preporuka odnosi se na davanje potpore institucijama i sustavima koji svojim djelovanjem rade na poboljšanju radnih zakona te poticanju socijalnog dijaloga. (V.K.)