Novosti

13. 03. 2020.

Istraživanje zadovoljstva radnika Hrvatske pošte

www.sindikat-hsp.hr - Kao što vam je poznato, Hrvatski sindikat pošte je, uz provedbenu potporu i suradnju Poslodavca, naručio istraživanje zadovoljstva radnika naše tvrtke. Za provedbu anonimnog istraživanja angažirali smo agenciju IPSOS koja je posao obavila u razdoblju od 22. siječnja do 17. veljače ove godine.

Svi radnici, nas više od deset tisuća, smo imali prigodu odgovoriti na pitanja temeljem kojih bi se moglo (pr)ocijeniti stvarno stanje zadovoljstva zaposlenih u HP-u, u nizu segmenata koji to zadovoljstvo ili nezadovoljstvo izravno potvrđuju.

 

Odaziv naših radnika je bio izuzetno dobar jer je ispitivanju pristupilo 5212 radnika što predstavlja oko 52% svih zaposlenih. Takav odaziv, osim što govori kako je tema radnicima iznimno zanimljiva, govori i to da rezultati istraživanja obvezuju socijalne partnere, poslodavca i sindikat, da analiziraju dobivene rezultate i, prepoznajući glavne probleme i rizike koji oni donose, u kvalitetnom socijalnom dijalogu, iznađu najbolja rješenja koja će pridonijeti popravljanju trenutnog stanja zadovoljstva radnika, posebno u dijelu u kojem taj popravak ne trpi odgađanja, a sve na dobrobit, kako zaposlenih u Hrvatskoj pošti, tako i tvrtke u cjelini. U nastavku prenosimo dobivene rezultate, onako kako ih je prezentirala agencija koja je istraživanje provela.

 

„Glavni nalazi“ kao rezime cjelokupnih rezultata istraživanja i nastavno vaše prosječne ocjene po pojedinim segmentima (temama) istraživanja koje smo poredali od najniže (1,88), nategnute dvojke, za zadovoljstvo plaćama i nagrađivanjem, do najviše (3,35), solidne trojke za zadovoljstvo neposrednim nadređenim.