Novosti

18. 11. 2005.

Jedan narod jedna porezna stopa

NHS je reagirao na izjave predsjednika Vlade dr. Ive Sanadera izrečene na skupu ekonomista u Opatiji, posebice na najavu tzv. flat tax stope. Predsjednik NHS-a Krešimir Sever u svom pismu upućenom predsjedniku Vlade ukazuje na kontradikciju u istupima premijera i ministra financija, koji je pri najavi mogućnosti uvođenja jedinstvene porezne stope stope ukazao na potrebu opreza zbog socijalnih prilika u zemlji. Kako se one zasad nisu promijenile na bolje, NHS pita otkud onda promjene u stavu Vlade po ovom pitanju.

Broj: 204-KS-11/05
Zagreb, 17. studenoga 2005.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
n/r predsjednika, dr. sc. Ive Sanadera

Predmet: Jedna porezna stopa i neke druge poruke sa Savjetovanja ekonomista u Opatiji

Poštovani gospodine Sanader,

izlažući se riziku da nam zbog ovog pisma opet u ime Vlade RH packe i poneku poduku iz socijalnog partnerstva i dijaloga udijeli predstojnik Ureda Vlade RH za socijalno partnerstvo, ipak Vam ga javno upućujemo.
Kad je riječ o socijalnom partnerstvu i dijalogu onda mi iz Nezavisnih hrvatskih sindikata podsjećamo Vas i Vladu RH kako sigurno nije u duhu toga što ste i ove godine u saborsku proceduru uputili Prijedlog Državnog proračuna za narednu godinu bez prethodnih makar konzultacija sa socijalnim partnerima. Podsjećamo Vas da optimističke najave koje su prošle, ali i početkom ove godine dolazile iz Vlade o razgovorima sa socijalnim partnerima već u lipnju, a vezano uz proračun za 2006. godinu ne samo da se nisu ostvarile, nego smo i Prijedlog dobili uobičajeno kasno, nakon upućivanja u Hrvatski sabor. Tako se i rasprava na GSV-u predviđa tek pred sam početak saborske rasprave. Jasno je koliko se tu uvažavaju socijalni partneri, ali i koliko će zanemariv biti njihov utjecaj pri donošenju proračuna i za 2006. godinu.
Nastavno na priču o socijalnom partnerstvu nadovezuje se i Vaša najava na Savjetovanju ekonomista u Opatiji o mogućem uvođenju jedne porezne stope u RH, tzv. flat tax. Čini se kako ste već zaboravili da je upravo ministar financija Vaše Vlade na jednoj od ne tako davno održanih sjednica GSV-a, a na prijedlog upućen od predstavnika HUP-a o ovođenju jedne porezne stope odgovorio kako s time treba biti vrlo oprezan zbog socijalnih prilika u zemlji. Za to je ministar dobio podršku sindikalne strane. Nismo očekivali nastavak razgovora o toj temi, bar ne tako skoro.
No nije dugo trebalo pa da predsjednik Vlade RH javno opovrgava svog ministra financija. Iz NHS-a poručujemo kako, bez obzira na iskustva nekih drugih tranzicijskih zemalja koje su uvođenjem jedne porezne stope uspjele privući dodatna strana, ali i domaća ulaganja, ali pri tome još više raslojiti bogate i i siromašne, upravo zbog toga daljnjega raslojavanja, to za Hrvatsku ne može biti prihvatljivo. U našem narodu postoji poslovica: «Ne treba masnoj guski vrat mazat», a u ovoj smo zemlji već dosad previše često «masnim guskama mazali vratove», dok je sve veći dio građana tonuo u siromaštvo. Upravo na tragu te izreke naglašavamo kako ni ova Vlada nije poslužitelj samo bogatih i da već ranijim učincima pretvorbe i privatizacije i raznih politika previše raslojeno hrvatsko društvo očekuje za većinu građana ne eutanaziju, već lijek od kojega će svi živjeti bolje. Tako je jasno da Vlada ne može služiti ponajprije interesima novca, dakle povlaštenih i bogatih, a niti sebe same, već svima. Vlada ne smije težiti uređenju Hrvatske kao krajnje liberalne države koja se «prostire» pred gospodarima kapitala, a samo kako bi dobila što veću njihovu naklonost i podršku za ulazak u EU i druge međunarodne integracije. Sigurno nije cilj da Republika Hrvatska uđe u EU kao zemlja u kojoj je jeftino poslovati i gdje se ostvaruju visoke zarade, a gdje radnici nemaju visoke plaće i velika prava i gdje ih se lako zapošljava, a još lakše otpušta. Upravo iz dosadašnjih gospodarskih i socijalnih politika koje su se u zemlji provodile i njihovih za premnoge pogubnih rezultata, jasno je kako Hrvatska treba tražiti nove putove svoje konkurentnosti i gospodarsku i socijalnu politiku po mjeri svih građana RH i kako je krajnje vrijeme da od Vlade RH počnemo dobivati takve poruke i signale.
Usput bismo napomenuli, vezano uz Vaše izjave u Opatiji, kako mogući prelazak na metodologiju Međunarodne organizacije rada kojom se izražava nezaposlenost, osim brojčano i u postocima uljepšane slike, neće smanjiti stvarni broj nezaposlenih. Podsjećamo kako je i bivša Vlada u trenutku nemoći za ozbiljno rješavanje visoke brojke nezaposlenih mijenjala administrativne metode i sam Zakon čime je dobila povoljnije brojke, ali nije riješila problem. Vezano uz najave o uključivanju sive ekonomije u BDP, kako su to učinile i mnoge druge zemlje, jasno je kako i to može poboljšati brojke, ali nas neće izvući iz gliba. Jednako je i sa uključivanjem turizma u izvoz, što također može poboljšati sliku trgovinske razmjene, ali ne smijemo pri tome smetnuti s uma kako dobar dio onoga što u turizmu prodamo prethodno uvezemo. Osim toga, i jedan i drugi izračun dadu se protegnuti i na minule godine i druge vlade ako se krene unatrag.
Optimističke izjave i poruke javnosti sigurno su kratkoročno dobri za stvaranje bolje slike o Vladi, ali ako nisu utemeljeni na stvarnim učincima i pokazateljima, onda su loši i to ne samo za Vladu, nego i cijelu zemlju. Cilj gospodarske i socijalne politike u zemlji ne smije biti stvaranje impresije i privida kako svi živimo bolje. Što se prije prestane stvarati impresija o dobrom življenju građana i uistinu se bez srama i straha prizna kako je car uistinu gol to prije će se valjda konačno steći snage za potražiti dobrog krojača koji će biti u stanju iskrojiti i sašiti odijelo primjereno svim građanima ove zemlje, kako bi se u njemu osjećali i ugodno i dobro.

S poštovanjem

PREDSJEDNIK
Krešimir Sever
Na znanje:
- Ured Predsjednika RH
- sredstvima javnog priopćavanja