Novosti

24. 01. 2020.

Komisija ohrabruje države članice EU na ratifikaciju Konvencije MOR-a br. 190. o uklanjanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada

NHS - Europska komisija je 22. siječnja 2020. godine usvojila prijedlog za odluku Vijeća kojom bi se dopustilo državama članicama da na nacionalnim razinama pristupe postupku ratifikacije Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) br. 190, koja je usvojena na Međunarodnoj konferenciji rada u lipnju 2019. godine. To je prvi međunarodni instrument koji postavlja globalne standarde o nasilju i uznemiravanju povezane s radom.

 

Nicolas Schmidt, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava rekao je: „Nova je Konvencija nužan međunarodni instrument za zaštitu prava svih na radno mjesto slobodno od nasilja i uznemiravanja. Odluku će, kada se usvoji, poduprijeti države članice u postupku ratifikacije i primjene Konvencije“. Helena Dalii, povjerenica za ravnopravnost napomenula je: „Nasilje nad ženama na poslu utječe na sve nas – naravno, najviše na žrtve, ali isto tako na kolege i timove oko njih. Konvencija je zakonsko rješenje koje osigurava da žene i muškarci ne pate zbog nasilja i uznemiravanja na poslu. Svi moramo odraditi svoj dio kako bi se dogodile prave promjene prema ravnopravnosti spolova“. Konvencija prepoznaje da nasilje i uznemiravanje na poslu može biti kršenje ili zlouporaba ljudskih prava, koja predstavljaju prijetnju jednakim mogućnostima. EU ne može ratificirati konvencije Međunarodne organizacije rada, jer nije njena članica, već to mogu samo države članice. Kada instrument Međunarodne organizacije rada dotiče pitanja iz nadležnosti EU, potrebna je odluka Vijeća kojom se dopušta ratifikacija. Prema istraživanju o nasilju nad ženama koje je provela Europska agencija za temeljna prava, jedna od dvije žene u EU je doživjela neki oblik spolnog uznemiravanja najmanje jednom do svoje 15. godine života, od svih prijavljenih slučajeva spolnog uznemiravanja u 32% slučajeva počinitelj je bio netko povezan s poslom radnice (kolega, šef ili klijent).

 

Podsjećamo, Nezavisni hrvatski sindikati su zatražili od Vlade RH ratifikaciju navedene Konvencije br. 190. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nas je obavijestilo kako će za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije jedna od točaka dnevnog reda predviđenih za usvajanje na Vijeću za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) biti i Odluka Vijeća o Konvenciji br. 190. te će Republika Hrvatska pristupiti daljnjim aktivnostima vezanim za ratifikaciju Konvencije na temelju Odluke Vijeća.

 

S obzirom na najave iz Komisije, imamo razloga biti optimistični.