Novosti

05. 04. 2018.

Komisija poduzima daljnje mjere za bolju zaštitu radnika od karcinogenih tvari

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Bruxelles, 5. travnja 2018.

Komisija danas poduzima još jedan važan korak za zaštitu radnika u Europskoj uniji od raka povezanog s uvjetima rada i drugih zdravstvenih problema.

Komisija predlaže da se ograniči izloženost radnika još petorima karcinogenim kemikalijama, uz 21 tvar koja već podliježe ograničenjima ili su takva ograničenja predložena od početka mandata ove Komisije.

 

Procjene pokazuju da bi se zahvaljujući današnjem prijedlogu poboljšali radni uvjeti za više od milijun radnika u EU-u i spriječilo više od 22000 slučajeva profesionalnih bolesti.

 

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: „Danas je Komisija poduzela još jedan važan korak u borbi protiv raka povezanog s uvjetima rada i drugih relevantnih zdravstvenih problema na radnome mjestu. Predlažemo da se ograniči izloženost radnika još petorima karcinogenim kemikalijama. Time će se poboljšati zaštita za više od milijun radnika u Europi te doprinijeti stvaranju zdravijeg i sigurnijeg radnog okruženja, što je ključno načelo europskog stupa socijalnih prava.”

 

Komisija predlaže da se nove granične vrijednosti za izloženost petorima kemikalijama uključe u Direktivu o karcinogenim i mutagenim tvarima. Tim se graničnim vrijednostima utvrđuje najviša dopuštena koncentracija karcinogenih tvari u zraku na radnome mjestu. Odabrano je sljedećih pet karcinogenih tvari od velike važnosti za zaštitu radnika:

 

  • kadmij i njegovi anorganski spojevi;
  • berilij i anorganski spojevi berilija;
  • arsenova kiselina i njezine soli, kao i anorganski arsenovi spojevi;
  • formaldehid;
  • 4,4'-metilen-bis-(2-kloroanilin) (MOCA).

 

Prve tri karcinogene tvari u širokoj su upotrebi u sektorima kao što su proizvodnja i rafiniranje kadmija, proizvodnja nikal-kadmijskih baterija, mehaničko platiranje, taljenje cinka i bakra, ljevaonice, staklane, laboratoriji, elektronika, kemikalije, građevinarstvo, zdravstvo, plastične mase i recikliranje.

 

Uspostavljanje djelotvornih mjera za sprečavanje visoke izloženosti petorima tvarima i skupinama tvari koje se razmatraju imat će vrlo povoljan učinak, čak i znatno širi od same prevencije raka. Uvođenjem tih graničnih vrijednosti izloženosti neće se samo smanjiti broj slučajeva raka povezanog s uvjetima rada nego će se i umanjiti ostali zdravstveni problemi koje uzrokuju karcinogene i mutagene tvari. Na primjer, uz rak pluća, izloženost beriliju uzrokuje i neizlječivu kroničnu beriliozu.

 

Granične vrijednosti na europskoj razini usto promiču dosljednost svojim doprinosom ostvarivanju „jednakih uvjeta” za sva poduzeća i jasnog zajedničkog cilja za poslodavce, radnike i provedbena tijela. Prijedlog stoga dovodi do učinkovitijeg sustava zaštite zdravlja radnika i više razine pravednosti na jedinstvenom tržištu.

 

Prijedlog se temelji na znanstvenim dokazima i proizlazi iz temeljitih rasprava s relevantnim dionicima, prije svega poslodavcima, radnicima i predstavnicima država članica.