Novosti

14. 02. 2019.

Komisija zadovoljna dogovorom o Europskom nadzornom tijelu za rad

Europska komisija - Izjava

Strasbourg, 14. veljače 2019.

Europska komisija, Europski parlament i Vijeće danas su postigli privremeni dogovor o prijedlogu Komisije o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad (ELA). Predsjednik Juncker prvi je put najavio osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad u rujnu 2017. To će novo tijelo EU-a pružati potporu za pravednu mobilnost radne snage unutar EU-a te građanima i poduzećima omogućiti da iskoriste prednosti jedinstvenog tržišta, a istodobno će podupirati suradnju nacionalnih tijela, među ostalim u sprečavanju i suzbijanju prijevara i zlouporaba u području socijalne zaštite.

 

Predsjednik Juncker zadovoljan je dogovorom:

 

Europskim stupom socijalnih prava ugradili smo čvrstu socijalnu dimenziju u budućnost Europske unije. Danas poduzimamo još jedan velik korak u ispunjenju obveze da ćemo izgraditi Europu koja je više socijalno orijentirana. Budući da danas više od 17milijuna Europljana živi ili radi u nekoj drugoj državi članici, Europsko nadzorno tijelo za rad mora pružiti potporu tim mobilnim građanima, olakšati rad država članica te osigurati pravednost i povjerenje u jedinstveno tržište. Zadnjih smo godina mnogo napredovali s izradom pravednijih pravila o mobilnosti radne snage. Europsko nadzorno tijelo za rad pomoći će nam da ih provedemo u praksi.

 

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen dodala je:

 

Stalno tvrdim da trebamo jasna, pravedna i provediva pravila o mobilnosti radne snage. Današnji dogovor o Europskom nadzornom tijelu za rad kruna je pravednog europskog tržišta rada. Svrha mu je pomoći nacionalnim tijelima u borbi protiv prijevara i zlouporabe te olakšati mobilnost građana.

 

Današnji je dogovor rezultat vrlo konstruktivnih i brzih pregovora, kojima se potvrđuje da Europa može brzo donositi odluke i djelovati u rješavanju problema. Zahvaljujem izvjestitelju Europskog parlamenta Jeroenu Lenaersu i rumunjskom predsjedništvu koje djeluje u ime Vijeća. Dogovor bi sada trebalo brzo potvrditi kako bi Europsko nadzorno tijelo za rad moglo početi s radom ove godine i ubrzo biti potpuno operativno. To je ključan korak u izgradnji Europe koja je pravednija i više socijalno orijentirana.

 

 

Sljedeći koraci

 

Dogovor najprije treba potvrditi Odbor stalnih predstavnika Vijeća (Coreper). Nakon što ga potvrde stalni predstavnici država članica, o njemu će se naposljetku glasovati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.

 

 

Kontekst

 

Predsjednik Juncker izvorno je predložio osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad u svojem govoru o stanju Unije 13.rujna 2017. u Europskom parlamentu: Trebamo osigurati da se sva pravila EU-a o mobilnosti radne snage provode na pravedan, jednostavan i djelotvoran način osnivanjem novog europskog tijela za inspekcijski nadzor i provedbu. Nema smisla da imamo tijelo koje nadzire usklađenost s bankarskim standardima, a za jedinstveno tržište nemamo zajedničko nadzorno tijelo za rad.

 

Oko 17 milijuna europskih građana trenutačno živi ili radi u drugoj državi članici, što je dvostruko više nego prije deset godina. EU je razvio opsežno zakonodavstvo kojim se uređuju različiti aspekti mobilnosti, uključujući upućivanje radnika i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Međutim, djelotvorno i dosljedno provođenje pravila EU-a u državama članicama zahtijeva strukturiranu suradnju i razmjenu među nadležnim nacionalnim tijelima te resurse za zajedničke aktivnosti poput zajedničkih inspekcija ili osposobljavanja nacionalnog osoblja za rješavanje prekograničnih predmeta.

 

Kako bi se ta pitanja riješila, Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA), čije je osnivanje Komisija predložila u ožujku 2018., obavljat će sljedeće zadaće:

 

· podrška državama članicama u pružanju informacija i usluga građanima i poduzećima

 

· poticanje suradnje i razmjene informacija među državama članicama te pružanje potpore usklađenim i zajedničkim inspekcijama radi borbe protiv zlouporabe, prijevara i neprijavljenog rada

 

· posredovanje među državama članicama u slučajevima sporova.

 

Nadzorno tijelo za rad pomagat će europskim službama za zapošljavanje (EURES) te će preuzeti i ojačati aktivnosti Europske platforme za poboljšanje suradnje u rješavanju problema neprijavljenog rada.

 

Njegove će aktivnosti biti povezane s pravilima o mobilnosti radne snage i upućivanju radnika, koordinacijom sustava socijalne sigurnosti te posebnim zakonodavstvom u sektoru cestovnog prometa.

Neće se stvoriti nova nadležnost na razini EU-a i države članice ostat će u potpunosti nadležne za provedbu pravila o radu i socijalnoj sigurnosti. Dodana vrijednost Nadzornog tijela proizlazi iz činjenice da će olakšavati suradnju država članica, pojednostavniti postojeće strukture te pružati operativnu potporu kako bi se na korist građana, poduzeća i nacionalnih tijela osigurala učinkovitija provedba pravila.

Budući da će se racionalizacijom postojećih tijela na razini EU-a ostvariti uštede, to će pojednostavnjenje donijeti i financijske koristi. Nadalje, s potporom Nadzornog tijela za rad države članice moći će učinkovitije i u većoj mjeri naplatiti doprinose za socijalnu sigurnost. Konačno, zahvaljujući tehničkoj i logističkoj potpori Nadzornog tijela smanjit će se opterećenje za države članice. U tom se smislu očekuje da će financijske koristi u velikoj mjeri nadoknaditi operativne troškove tog tijela, čiji se godišnji proračun procjenjuje na oko 50 milijuna eura. Imat će otprilike 140 članova osoblja, od čega 60 stručnjaka koje su uputile njihove države članice, uključujući na radna mjesta nacionalnih službenika za vezu.