Novosti

25. 03. 2019.

Konstituirano Nacionalno vijeće za zaštitu na radu

NHS - Dana 25. ožujka 2019. godine u Zagrebu je održana konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu.
Nacionalno vijeće za zaštitu na radu ima sedam članova, a čine ga Dražen Opalić i Jere Gašperov iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava, dr.sc. Marija Bubaš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nenad Seifert i Boris Antunović iz Hrvatske udruge poslodavaca, Ljubomir Pintarić iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske te Cvetan Kovač iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Za predsjednika Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu izabran je Dražen Opalić, pomoćnik ministra rada i mirovinskog sustava, dok su Cvetan Kovač iz Nezavisnih hrvatskih sindikata i Boris Antunović iz Hrvatske udruge poslodavaca izabrani za zamjenike predsjednika Nacionalnog vijeća.

 

Na poticaj Hrvatskog sindikata pošte i prijedlog  Nezavisnih hrvatskih sindikata, a uz suglasnost ostalih sindikalnih središnjica, u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu sudjelovat će Cvetan Kovač, koordinator Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu u HP-Hrvatskoj pošti d.d..

Imenovanje kolege Cvetana i izbor za zamjenika predsjednika Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu priznanje je za dugogodišnji rad u području zaštite na radu i aktivno sudjelovanje u brojnim stručnim raspravama i djelovanju na unapređivanju sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

 

Čestitamo Cvetanu na imenovanju i izboru te ne sumnjamo da će aktivno i predano raditi na unapređenju zaštite na radu svih radnika u Republici Hrvatskoj.