Novosti

06. 06. 2008.

Ljubljana - 2. Forum o civilnom društvu Zapadnog Balkana

(NHS) U Ljubljani se 4. i 5. lipnja održao drugi Forum o civilnom društvu Zapadnog Balkana u organizaciji Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, koji zastupa gospodarske i socijalne nositelje organiziranog civilnog društva Europske unije, a uz podršku Slovenije kao predsjedavateljice Europskog vijeća i Europske komisije. Forum je okupio oko 150 sudionika uključujući predstavnike organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana (sindikate, poslodavce i nevladine organizacije), Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, europskih međunarodnih društvenih i profesionalnih organizacija, europskih nevladinih organizacija, gospodarskih i socijalnih vijeća zemalja članica i Zapadnog Balkana, europskih institucija i međunarodnih organizacija.

Tijekom dvodnevnog Foruma sudionici su raspravljali o odnosima zemalja Zapadnog Balkana s EU i političkoj situaciji, ulozi civilnog društva u nadziranju primjene Srednjeeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA) i Ugovora o osnivanju energetske zajednice te razvijanju institucija socijalnog dijaloga.

U dijelu rasprave o odnosima zemalja Zapadnog Balkana s EU istaknuto je kako se šteta koja je nastala kao posljedica sukoba u regiji od 1991. godine još uvijek može osjetiti te kako je mir i nadalje vrlo osjetljiv proces. Od vlada zemalja zahtijeva se sustavno iznalaženje mirnog rješavanja postojećih političkih sukoba, kako bi stanovništvu osigurale sigurnost i gospodarski razvoj potreban regiji uz puno poštivanje prava manjina. Sudionicima je također vrlo važno pitanje izdavanje viza i liberalizacija viznog režima.

Dijelom Foruma koji je raspravljao o ulozi civilnog društva u nadziranju primjene CEFTA-e predsjedavala je Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a. U zaključcima ove rasprave naglašeno je kako je CEFTA od značajne važnosti za razvitak regionalne suradnje i poboljšanje gospodarske situacije u zemljama regije. Usprkos tome sudionici su upozorili na nedostatak odredaba u svezi sa socijalnim pitanjima i pitanjima zaštite okoliša sadržanih u Ugovoru te se temeljem članka 41. točke 5. Ugovora predlaže tajništvu CEFTA-e razmatranje osnivanja Savjetodavnog odbora koji bi organizacijama civilnog društva u regiji omogućio praćenje provođenja Ugovora i njegovog utjecaja na gospodarska, socijalna i pitanja okoliša.

Sudionici Foruma također su upozorili na problem opskrbe električnom energijom stanovnika i gospodarskih čimbenika pojedinih područja regije i to u vrijeme kada regija postaje strateški put za opskrbu mnogih zemalja članica EU. Zbog toga bi Ugovor o energetskoj zajednici mogao postati sredstvo ostvarivanja gospodarskog razvoja regije i poboljšanja kvalitete življenja njenih stanovnika. Upravo zbog toga su sudionici pozdravili potpisivanje Memoranduma o postignutom dogovoru na području socijalnih pitanja u svezi s Energetskom zajednicom, a koji je potpisan 18. listopada 2007. godine. Naročito su naglašene odredbe vezane uz dužnosti javnih službi, socijalne partnere, socijalnu dimenziju i Socijalni forum, te je zatražena puna provedba Memoranduma.

U raspravi o institucijama civilnog i socijalnog dijaloga naglašena je potreba postojanja odvojenih ustanova za provođenje socijalnog i civilnog dijaloga. Predstavljena je organizacija i rad bugarskog Gospodarskog i socijalnog vijeća, ali i Ured za suradnju sa nevladinim udrugama Vlade RH. Najveći dio rasprave vodio se oko razlikovanja civilnog i socijalnog dijaloga. Sindikalni predstavnici naglasili su kako u socijalnom dijalogu ne mogu sudjelovati organizacije civilnog društva što je jasno naznačeno i u službenim zaključcima Foruma. O napretku u razvoju socijalnog i civilnog dijaloga raspravljati će se na sljedećem Forumu koji će se održati 2010. godine.
Na Forumu su uz glavnu tajnicu NHS-a hrvatsko civilno društvo zastupali Ana Milićević Pezelj (SSSH) i Tomislav Goll (Savez društava distrofičara Hrvatske), a svi su i članovi EU Hrvatska Zajedničkog savjetodavnog odbora.