Novosti

19. 06. 2006.

Međunarodna organizacija rada upozorava na nove oblike nasilja na poslu

(Moj posao) U svom novom izvještaju Međunarodna organizacija rada (ILO) upozorava na porast novih oblika nasilja na poslu, u cijelom svijetu.
Nasilje se očituje kroz bullying, mobbing te čak i kroz prijetnje psihički nestabilnih zaposlenika te seksualno uznemiravanje, a u pojedinim zemljama dostiže gotovo epidemiološke razmjere.
U izvješću se navodi kako su žrtve uglavnom žene koje predstavljaju otprilike 61% svih žrtava zlostavljanja. U zemljama u razvoju, najranjivije skupine su žene, migranti i djeca, stoji u izvješću.
"Globalni troškovi nasilja na poslu su enormni, a gubici se procjenjuju u milijunima dolara", stoji u studiji pod nazivom "Nasilje na poslu". Međutim i u nerazvijenim, ali i u razvijenim zemljama, u posljednje vrijeme dolazi do pojave zlostavljanja i na onim radnim mjestima koja su davno okarakterizirana kao sigurna, kao što su primjerice poslovi u knjižnicama i poslovi u obrazovanju.
Autori studije navode kako se u današnjem svijetu, zbog nesigurnosti mnogih radnih mjesta, na zaposlenike vrši veliki pritisak te stoga ne začuđuje učestala pojava mnogih oblika zlostavljanja, koja sve češće primjećujemo.
Autori su se osvrnuli i na povećani strah od terorizma te ga nazvali jednim od novih lica zlostavljanja na poslu, s obzirom da, prema njima, pridonosi ionako "zagrijanim" agresivnim ponašanjima na radnom mjestu.
Istraživanje provedeno u 15 zemalja članica EU, pokazuje kako su razni oblici zlostavljanja na radnim mjestima, rašireni po cijeloj regiji.
Međutim, poboljšanje u zaštiti zaposlenika vidljivo je u Engleskoj, Walesu i Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su ubojstva treći vodeći uzrok smrti na poslu.
Suočavanje raširenošću problema i potrebom za njegovim rješavanjem, rezultiralo je osmišljavanjem novih i učinkovitijih strategija kojima će se pokušati smanjiti pojava nasilja na radnim mjestima. (V.K.)