Novosti

28. 03. 2018.

Ministar Pavić najavio ratifikaciju MOR-ove Konvencije br. 144 o tripartitnim konzultacijama

NHS - U Zagrebu je 27. ožujka 2018. godine u organizaciji Ureda za radničke aktivnosti Međunarodne organizacije rada (MOR) i reprezentativnih sindikalnih središnjica te u suradnji s Međunarodnim centrom za obrazovanje MOR-a, održana nacionalna tripartitna rasprava u okviru kampanje za promociju ratifikacije Konvencije MOR-a br. 144 o tripartitnim konzultacijama.

„Smatramo da Konvenciju treba ratificirati. Mogu potvrditi da će ministar rada i mirovinskog sustavaMarko Pavić predložiti Vladi RH da ratificira Konvenciju“, izjavila je Majda Burić, državna tajnica u resornom ministarstvu, dodavši kako to zahtjeva pripremu zakona o potvrđivanju konvencije i druge predradnje te da vjeruju da će sve biti gotovo u roku od godine dana.

 

Stota obljetnica MOR-a

Socijalni partneri, odnosno predstavnici reprezentativnih sindikalnih središnjica i poslodavaca, pozdravili su ovakav stav i odaslanu poruku ministra Pavića, a doneseni su i zajednički Zaključci prema kojima bi se, između ostalog, trebalo „što prije pristupiti ratifikaciji, kako bi se ista mogla ratificirati u godini proslave stote obljetnice MOR-a“, koja se obilježava iduće, 2019. godine. Usvojeni Zaključci dostavit će se Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS), rekao je da nema ozbiljnih razloga da se Konvencija br. 144 ne ratificira. „Konvencija se bavi isključivo međunarodnim standardima rada, i usmjerava na trostrane konzultacije nisu ni pregovori niti preglasavanje, a ne iziskuju niti neke posebne troškove“, kazao je Sever te dodao kako vjeruje da za ratifikaciju neće trebati cijela godina. Govoreći o problemu socijalnog dijaloga u Hrvatskoj, Sever je naglasio kako se nada da će hrvatske vlasti shvatiti te prepoznati nužnost obavljanja socijalnog dijaloga na vrijeme.

 

MOR-ova packa

Poruku iz resornog ministarstva pozdravili su i predstavnici MOR-a, tim više što Hrvatska u posljednjih deset godina nije ratificirala niti jednu MOR-ovu konvenciju. Dalo se iščitati i kako je Hrvatska na neki način dobila packu, budući da je ratifikaciju ove konvencije najavila čim se osnuje Gospodarsko-socijalno vijeće, a ono je osnovano prije 20 godina. Jednako tako, Hrvatska prema MOR-u ne šalje izvješća o radu konvencija što je njezina preuzeta obveza. Ipak, unatoč svemu, predstavnici MOR-a su optimistični. „Današnji dan je veliki korak za Hrvatsku. Nemojte zaboraviti da je napredak u Hrvatskoj dobar i da tako morate nastaviti i dalje“, rekao je Magnus Berge, radnički predstavnik u uredu MOR-a u Budimpešti te dodao da kulturu socijalnog dijaloga treba razvijati i izgrađivati odnosno da bi socijalni dijalog trebao biti način života.

 

Što podrazumijeva Konvencija br. 144

Svrha MOR-ove Konvencije br. 144 o tripartitnim konzultacijama je promicanje tripartizma i socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini kroz uključivanje radničkih i poslodavačkih organizacija u svakoj fazi aktivnosti MOR-a povezanih sa standardima. Deklaracija o socijalnoj pravdi prepoznala je Konvenciju br. 144 kao jedan od najznačajnijih standarda rada s gledišta upravljanja. Od četiri takve upravljačke konvencije Hrvatska je ratificirala tri. Jedina preostala za ratifikaciju je upravo Konvencija br. 144, koju je do sada ratificiralo 139 država, što čini 75% svih država članica MOR-a. Primjena Konvencije br. 144 ne implicira visoke financijske troškove. Glavni trošak za vladu je administrativne prirode i eventualna edukacija sudionika konzultacija. Konvencija je fleksibilna pa izbor postupaka konzultacija kao i teme prepušta državama. Konzultacije nisu pregovori, već služe kao pomoć vladi u donošenju informirane odluke. Teme o kojima se mogu provoditi konzultacije odnose se i na odgovore vlade glede točaka dnevnog reda Međunarodne konferencije rada, podnošenje međunarodnih standarda rada nadležnim nacionalnim vlastima na razmatranje, izvješća o ratificiranim i neratificiranim konvencijama, prijedloge za otkazivanje ratificiranih konvencija.

Nacionalnoj tripartitnoj raspravi prethodila je radionica za predstavnike reprezentativnih sindikalnih središnjica, na kojoj su predstavnici MOR-a sudionike detaljno upoznali sa Konvencijom br. 144 i Preporukom br. 152., a koja se održala 26. ožujka 2018. godine. (MC)