Novosti

31. 03. 2006.

MMF produljio stand-by aranžman s Hrvatskom

(RADIO 101) Financ-ministar Ivan Šuker zadovoljan je ocjenama MMF-a nakon drugog pregleda stand by aranžmana, i ističe da je to rezultat svega što je učinjeno u protekle gotovo dvije i pol godine. Opća konsolidacija javnih financija morala je dati rezultata, drago nam je što su to međunarodne financijske institucije prepoznale, rekao je Šuker.
Izvršni odbor MMF-a zaključio je, naime, da je Hrvatska postigla značajan napredak u provedbi mjera dogovorenih stand by aranžmanom i prihvatio njegovo produljenje do 15. studenog.
Komentar NHS-a:
Znano je kakav je stav Nezavisnih hrvatskih sindikata o MMF-u i njegovim aranžmanima sa Republikom Hrvatskom.
Kad ćemo konačno dočekati godinu bez novih aranžmana?