Novosti

30. 11. 2006.

MOJ POSAO: Prosječna neto plaća u rujnu 4.542 kune

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2006. iznosila je 4.542 kune, što pokazuje nominalni i realni pad za 2% u odnosu na kolovoz 2006.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za rujan 2006. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 4,4%, a realno za 1,5 posto.

Za razdoblje od siječnja do rujna 2006. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 4.558 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2005. nominalno više za 4,9%, a realno za 1,4 posto.
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2006. iznosila je 6.530 kuna, što pokazuje nominalni i realni pad za 2,1% u odnosu na kolovoz 2006.
Prosječna mjesečna bruto plaća za rujan 2006. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 5,3%, a realno za 2,4 posto.
Za razdoblje od siječnja do rujna 2006. prosječna mjesečna bruto plaća iznosila je 6.561 kunu, što je u odnosu na isto razdoblje 2005. nominalno više za 5,8%, a realno za 2,3 posto. (V.K.)