Novosti

14. 12. 2012.

Mreža sindikalnih pravnih stručnjaka ETUC-a

NHS - Litigation Network, mreža pravnika sindikalnih središnjica udruženih u Europsku konfederaciju sindikata (European Trade Union Confederation - ETUC) koji prate praksu Europskog suda u Luxembourgu relevantnu za područje rada, održala je sastanak u Bruxellesu, 10. prosinca 2012. godine, na kojem je sudjelovala Ana Kranjac Jularić, pravna savjetnica NHS-a. Uvodno izlaganje na temu međunarodnih radnih standarda održao je predstavnik Međunarodne organizacije rada (ILO), istaknuvši pri tome učestalost kršenja izloženih standarda, naročito u području slobode kolektivnog pregovaranja, od strane tzv. Troike, odnosno Europske komisije, Europske središnje banke i Međunarodnog monetarnog fonda, kroz brojne mjere koje provodi u državama posebno zahvaćenim gospodarskom krizom (Grčka, Španjolska).

U cilju postizanja gospodarske stabilnosti u svim europskim zemljama, na djelu je umanjenje dosegnutih standarda u području rada i socijalne sigurnosti, što predstavlja kršenje kako ILO konvencija, tako i Europske socijalne povelje te Povelje o ljudskim pravima EU.

 

U nastavku rada sudionici, podijeljeni u dvije radne skupine, pokušali su utvrditi koju je pravnu strategiju potrebno poduzeti kako bi se uspješno borili s mjerama nametnutim od tzv. Troike. Raspravljajući na primjeru Grčke, istaknuto je kako je razvidno da Troika nije pravni entitet koji ima utemeljenje u bilo kojem dokumentu, a ipak nameće mjere kojima se umanjuju radnička prava kroz kršenje temeljnih akata na kojima počiva socijalna Europa. U tom smislu je vrlo upitno koja to pravna sredstva stoje na raspolaganju sindikatima za borbu protiv mjera koje nemaju valjanog pravnog utemeljenja, a koje se svejedno provode. U raspravi je istaknuto kako bi najučinkovitije sredstvo bilo pokretanje postupka pred Europskim sudom u Luxembourgu, jer bi postupak pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu predugo trajao i samim time ne bi osigurao pravovremenu i potrebnu zaštitu.

 

Predstavnik Međunarodne konfederacije sindikata (International Trade Union Confederation, ITUC) u nastavku rada izložio je prijedlog osnivanja Globalne mreže stručnjaka iz područja radnog prava s ciljem razmjene informacija, predlaganja izmjena relevantnog zakonodavstva te praćenja relevantnih slučajeva pred domaćim i regionalnim sudovima, kao i pokretanja postupaka protiv vlada i poslodavaca pred sudovima. Globalna mreža bila bi uspostavljena po uzoru na postojeće slične mreže, kao što su ETUC-ova Litigation Network te PERC HTUR Network te bi za nju bila uspostavljena mrežna stranica na koju bi pristup imali samo članovi mreže.

 

Na kraju sastanka sudionici su upoznati s najnovijom sudskom praksom i to konkretno slučajem C-415/12, koji je kao prethodni postupak pokrenut pred Europskim sudom u Luxembourgu, a u odnosu na njemački slučaj koji se vodi pred Radnim sudom u Nienburgu, a koji je Bianca Brandes pokrenula protiv pokrajne Niedersachsen. Europski sud u prethodnom postupku mora odlučiti o pitanju zabranjuje li direktiva o radu u nepunom radnom vremenu donošenje zakona, kolektivnih ugovora te prakse kojima bi radniku prilikom prelaska iz rada u punom u rad u nepunom radnom vremenu stečeni broj dana godišnjeg odmora bio proporcionalno smanjen? Također, sudionici su upoznati s tzv. RMT slučajem, koji je sindikat zaposlenih na željeznici, brodskom prometu i prijevozu pokrenuo protiv Velike Britanije zbog kršenja članka 11. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava o pravu na slobodu okupljanja i  udruživanja, kao i dva slučaja koji su grčki sindikati pokrenuli protiv Grčke zbog kršenja Europske socijalne povelje (ESP) pred Odborom za socijalna prava Vijeća Europe, koji je odlučio da rješenja prema kojem se razdoblje tzv. probnog rada u kojem radnik može biti otpušten bez otkaznog roka produljuje na 12 mjeseci te rješenje prema kojem je minimalna plaća za mlade radnike određena u visini 2/3 nacionalne minimalne plaće, predstavljaju kršenje ESP.

 

AKJ