Novosti

14. 06. 2017.

„M&S 2017“ – 12. Međunarodna konferencija Menadžment i sigurnost

NHS - Međunarodna stručno-znanstvena konferencija Managment and Safety – M&S 2017 održana je je 9. i 10. lipnja 2017. godine u Neumu i Mostaru (Bosna i Hercegovina).

Cvetan Kovač, koordinator Odbora za zaštitu na radu Nezavisnih hrvatskih sindikata i Natalija Pejnović, predstavnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, aktivno su sudjelovali na ovom skupu pisanim radom i usmenom prezentacijom pod nazivom “Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Nezavisnih hrvatskih sindikata u edukaciji sindikalnih povjerenika”.

Ovaj je rad nastao kao rezultat uspješne suradnje između  Nezavisnih hrvatskih sindikata  (NHS) i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kroz održavanje stručnih seminara HZZZSR-a za sindikalne povjerenike iz NHS-a, a autori rada su Cvetan Kovač, koordinator Odbora za zaštitu na radu NHS-a i Natalija Pejnović iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

 

Na ovoj međunarodnoj konferenciji, 12.- toj  po redu, sudjelovalo je 83 autora iz 5 zemalja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Slovenija) sa 47 usmenih izlaganja. Svi radovi su objavljeni u Zborniku radova. Organizatori skupa bili su Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE), Visoka škola “Logos-Centar”  Mostar, Fakultet zaštite na radu Univerziteta u Nišu i Društvo inženjera sigurnosti Ljubljana.

 

Uspješna suradnja između Nezavisnih hrvatskih sindikata i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pokrenuta je 2016. godine u cilju održavanja edukativnih seminara za povjerenike zaštite na radu. Zajamčiti sigurno i zdravo radno okruženje, uz promicanje prevencije rizika te sigurnih i zdravijih uvjeta na mjestu rada, jedan je od strateških ciljeva Nezavisnih hrvatskih sindikata.

 

Na temelju programskih smjernica Nezavisnih hrvatskih sindikata, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu tijekom 2016. godine održano je sedam stručnih seminara u ciklusu edukacije sindikalnih povjerenika radi stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija sindikalnih povjerenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. (CK)