Novosti

06. 07. 2006.

NEZAPOSLENOST U LIPNJU 2006. SMANJENA U ODNOSU NA PRETHODNI MJESEC ZA 4,5 %,

(HZZ, Središnja služba) Nezaposlenost u lipnju 2006. - Krajem lipnja u Zavodu je evidentirana 274.471 nezaposlena osoba, odnosno 12.812 osoba (4,5 %) manje nego prethodni mjesec i 23.131 osoba (7,8 %) manje nego u lipnju 2005. godine.
U odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim županijama. Najveće smanjenje ostvareno je u:
¨ Istarskoj županiji (12,3 %);
¨ Dubrovačko-neretvanskoj županiji (8,4 %) i
¨ Primorsko-goranskoj županiji (8,2 %).
U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine razina nezaposlenosti također je smanjena u svim županijama, a najviše u:
¨ Šibensko-kninskoj županiji (13,8 %) i
¨ Primorsko-goranskoj županiji (11,5 %).

Spolna struktura nezaposlenih osoba - Krajem lipnja 2006. u Zavodu je evidentirano 165.589 nezaposlenih žena, s udjelom od 60,3 % naspram 39,7 % nezaposlenih muškaraca. Udio nezaposlenih žena povećao se za 0,2 postotna boda u usporedbi s prethodnim mjesecom, a u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine za 1,8 postotnih bodova.
Struktura nezaposlenih s obzirom na razinu obrazovanja - U evidentiranoj nezaposlenosti prevladavaju osobe sa završenom trogodišnjom srednjom školom za zanimanja, odnosno školom za KV i VKV radnike, kojih je u lipnju 2006. bilo 100.203 ili 36,5 %. Potom slijede osobe sa četverogodišnjom srednjom školom za zanimanja i gimnazijom (68.380 ili 24,9 %) te osobe sa završenom osnovnom školom (66.863 ili 24,4 %). Najmanje je nezaposlenih osoba s višom školom ili stručnim studijem (8.955 ili 3,3 %) te sa završenim fakultetom, akademijom, odnosno magisterijem i doktoratom (11.126 ili 4,1 %).
Dobna struktura nezaposlenih osoba - Gledano prema dobi, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe iznad 50 godina (25,7 %), dok udio mladih osoba u dobi od 15 do 24 godine iznosi 17,6 %. Evidentirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjila u svim dobnim skupinama, a uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine povećala se samo u najstarijoj dobnoj skupini - 50 i više godina (za 4,6 %).
Tijekovi u nezaposlenost i iz nezaposlenosti - U lipnju 2006. u evidenciju nezaposlenih prijavilo se 13.167 osoba (3,9 % manje nego prethodnoga mjeseca i 12,1 % manje nego u lipnju 2005. godine). Najviše je novoprijavljenih nezaposlenih osoba došlo izravno iz radnog odnosa (7.363 ili 55,9 %). Nadalje, 32,1 % novoprijavljenih evidentirano je iz neaktivnosti, daljnjih 9,2 % iz redovnog školovanja te 2,8 % iz drugog oblika rada.
Najviše je novoprijavljenih osoba evidentirano iz djelatnosti trgovine (2.055 ili 21,1 %) te prerađivačke industrije (1.934 ili 19,8 %). Promatrano po županijama, najveći je priljev u evidentiranu nezaposlenost ostvaren u Gradu Zagrebu (1.771 osoba ili 13,5 %) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (1.605 osoba ili 12,2 %).
Iz evidentirane nezaposlenosti otišlo je ukupno 25.979 osoba (9,9 % manje nego prethodnoga mjeseca i 1,1 % više nego u lipnju 2005. godine). Zbog zapošljavanja (bilo po ugovoru o radu, ugovoru o djelu ili drugom obliku rada) evidenciju je napustilo 18.049 osoba (69,5 %), a 7.930 osoba (30,5 %) brisano je iz ostalih razloga, npr. zbog neredovitog javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s evidencije, odsluženja vojnog roka, umirovljenja, promjene statusa (prijelaz u evidenciju tražitelja zaposlenja) i sl.
Što se tiče zapošljavanja prema ugovoru o radu, u lipnju 2006. godine zaposlene su ukupno 17.473 osobe, što je 10,1 % manje nego prethodnoga mjeseca a 3,2 % više nego u lipnju 2005. godine. Na poslovima sezonskoga karaktera zaposleno je 5.980 osoba ili 34,2 % od ukupnoga broja zaposlenih.
Promatrano po djelatnostima, najviše je osoba zaposleno u hotelima i restoranima (4.330 ili 24,8 % od ukupnoga broja zaposlenih), trgovini (3.717 ili 21,3 %), prerađivačkoj industriji (2.629 ili 15,0 %) te poslovanju nekretninama, iznajmljivanju i poslovnim uslugama (1.469 ili 8,4 %), a gledano po županijama u zapošljavanju su predvodili: Splitsko-dalmatinska županija (2.384 osobe ili 13,6 %), Osječko-baranjska županija (1.770 osoba ili 10,1 %), Grad Zagreb (1.630 osoba ili 9,3 %) te Primorsko-goranska županija (1.437 osoba ili 8,2 %).