Novosti

12. 07. 2006.

NOVI LIST: Materinstvo bez zakonske zaštite?

Radi usklađivanja s EU Hrvatska bi trebala otkazati konvenciju MOR-a o zabrani zapošljavanja žena u rudnicima, a ženama bi trebao biti 'omogućen' i noćni rad u industriji

USKLAĐENJE S EUROPSKOM UNIJOM DIGLO SINDIKATE NA NOGE
Sindikati strahuju da bi usklađivanje s direktivama »oslabilo« poziciju žena na tržištu rada, posebno kada je riječ o zaštiti materinstva
ZAGREB – Hrvatska će u postupku usklađivanja zakonodavstva s europskim zakonima morati izgleda otkazati dio Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR-a), neslužbena je informacija koja je dio sindikata podigla na noge. Najveća bojazan proizilazi iz usklađivanja s direktivama EU, jer bi to moglo dodatno »oslabiti« poziciju žena na tržištu rada – posebno kad je riječ o zaštiti materinstva. Stoga je i dogovoreno da predstavnici poslodavaca, sindikata i vlade prouče što sve Hrvatska u postupku približavanja EU treba činiti na području radnog zakonodavstva, da se vidi što će se zbiti s primjenom Konvencija MOR-a. Sindikalni zahtjev baziran je na činjenici da se u prijedlogu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova autori ne pozivaju na Konvencije MOR-a, koje je dijelom i Hrvatska ratificirala.

Prema riječima Vere Babić, državne tajnice za rad u Ministarstvu gospodarstva, Konvencije MOR-a koje odudaraju od direktiva EU odnose se na pitanje noćnog rada žena, kao i rada žena u posebno teškim uvjetima, poput primjerice rada u rudnicima, pod vodom ili u teškoj industriji. No, državna tajnica za rad ističe kako se otkazivanje Konvencija radi usklađivanja zakonodavstva s propisima EU može nadoknaditi strožim propisima u području radne i socijalne politike.
Konvencije MOR-a zabranjuju rad žena u teškim industrijskim uvjetima, kao i noćni rad žena, a takve su zabrane regulirane i našim Zakonom o radu. Europska unija, pak, izuzima bilo kakvu vrstu diskriminacije, pa se propisima na tržištu rada, odnosno u okviru socijalne politike, nastoje stvoriti jednaki uvjeti i za žene i za muškarce. Upravo zbog nediskriminacije, Hrvatska će morati prilagoditi, primjerice, svoje propise o korištenju porodiljskog i očevima dati jednaku mogućnost.
Hrvatska bi trebala otkazati Konvenciju broj 45 MOR-a kojom se zabranjuje zapošljavanje žena u rudnicima, odnosno svim poslovima ispod zemlje. Konvencija broj 89 – zbog koje je Austrija imala problema i koja zabranjuje noćni rad žena u industriji – u Hrvatskoj nije ni ratificirana, ali su njezine odredbe ugrađene u radno zakonodavstvo u nas.
Austrija, jedna od starih članica EU, MOR-ovu zabranu noćnog rada ratificirala je 1950. godine, a potom otkazala 2001. godine.
U sindikalnim krugovima se ističe da nije nužno da Hrvatska otkaže ratificirane Konvencije MOR-a. Na to nije ni obavezna do ulaska u EU. Ističe se i da, primjerice, susjedna Slovenija noćni rad žena ne zabranjuje, ali za takav rad traži se pristanak radnika, bilo da je riječ o muškarcu ili ženi. Slično je regulirano i u francuskom zakonodavstvu. No, izrijekom je zabranjen rad žena u graditeljstvu i rudnicima.
G. GALIĆ