Novosti

07. 04. 2018.

Novi prijedlog zakona o zdravstvenoj zašititi : Uvodi se sustav privatnih ordinacija - privatnu praksu mogu obavljati i medicinske sestre, tehničari...

Piše: PolitikaPlus

Ministarstvo zdravstva uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje će trajati do 4. svibnja, a jedna od glavnih promjena koja se predlaže jest ukidanje dosadašnjeg sustava koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uvođenje sustava privatnih ordinacija, kao i obveza posebnog dežurstva vikendom i blagdanima u ordinacijama obiteljske medicine, predškolske i dentalne medicine.

 

Prijedlog zakona pušten je u javnu raspravu početkom travnja, nakon višemjesečnog čekanja, budući da je radna skupina Ministarstva zdravstva koja je radila na nacrtu zakona svoj posao završila još krajem studenoga prošle godine.

 

Uvođenje sustava ordinacija obrazlaže se potrebom povećanja kvalitete i dostupnosti primarne zaštite te ističe kako se kroz privatnu praksu u ordinaciji, bez vremenskog ograničenja kojeje postojalo kroz koncesiju, osigurava sigurniji pravni status liječnicima u obiteljskoj, dentalnoj medicini, pedijatriji, ginekologiji i medicini rada.

 

Obavljanje privatne prakse odobravat će Ministarstvo zdravstva na osnovu uvjeta koje liječnik mora ispuniti, a ako radi u prostoru koji je u vlasništvu doma zdravlja plaćat će zakup.

 

Liječnicima se omogućava da uradni odnosprime jednog ili više liječnika, te da prenesu djelatnostna drugog liječnika, koji je kod njih bio zaposlen najmanje godinu dana.

 

Osim liječnika mogućnost obavljanja privatne prakse dobili bi medicinske sestre, tehničari, primalje, fizioterapeuti, dentalni tehničari iradni terapeuti, a više zdravstvenih radnika u privatnoj praksi moglo bi se udružiti u grupnu praksu.

 

Prijedlogom zakona regulira se zdravstveni turizam, pa bi zdravstvene usluge u turizmu mogle pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici. Njima se daje mogućnost obavljanja ugostiteljske djelatnosti u skladu s drugim važećim propisima.

 

U obrazloženju prijedloga zakona navodi se da su na tom području dosad postojala ograničenja zbog institucionalnog statusa specijalnih bolnica. U Hrvatskoj trenutno postoje 222 lokacije s potencijalom za razvoj zdravstvenog turizma, no iskorišteno je samo10 posto u sklopu 18 lječilišta.

 

I prije e-savjetovanja svoje zadovoljstvo predloženim rješenjima izrazili su liječnici primarne zdravstvene zaštite, dok su bolnički liječnici bili kritični, smatrajući da novi zakon ne rješava goruća pitanja koja se tiču održivosti bolničkog sustava, stručnog usavršavanja liječnika i rješenja specijalističkog usavršavanja doktora medicine.

 

Novim zakonom predlaže se nagrađivanje dodatkom uz plaću zdravstvenih radnika u bolnicama za natprosječne rezultate rada, a mjerila za utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate uredit će Vlada posebnom uredbom. To bi se primjenjivalo na djelatnike u ustanovama kojima se više od 50 posto plaće i drugih materijalnih prava pokriva iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinica lokalne samouprave.