Novosti

08. 01. 2020.

Novi uvjeti provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini

HZZ - Na 50. i posljednjoj sjednici Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2019. godini, usvojeni su novi Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

 

Sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini od 1. siječnja 2020. godine u provedbi će biti:

 

1. Potpore za zapošljavanje
       1.1 Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
2. Potpore za usavršavanje
3. Potpore za samozapošljavanje
4. Obrazovanje i osposobljavanje  
      4.1. Obrazovanje nezaposlenih
     4.2. Obrazovanje zaposlenih
     4.3. Osposobljavanje na radnom mjestu
     4.4. Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja
      4.5. Aktivacijski programi
5. Javni rad
6. Potpore za očuvanje radnih mjesta
         6.1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva
7. Stalni sezonac

 

  Pri provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, a imajući u vidu promjene na tržištu rada, naglasak će biti na provedbi mjere Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo koja će mlade osnažiti za samostalan rad te im omogućiti prvo zapošljavanje/odrađivanje pripravničkog staža uz sklapanje ugovora o radu. Cilj ove mjere je osigurati stjecanje radnog iskustva kroz primjenu ugovora o radu te samim time osigurati osobama sva prava i prednosti koje nosi ugovor o radu u odnosu na druge oblike rada. Navedeno se odnosi na naknadu za rad odnosno plaću sukladno razini obrazovanja i složenosti poslova koje osoba obavlja, materijalna i druga prava iz kolektivnog ugovora, prava za vrijeme privremene nesposobnosti, a prije svega ekonomsku i socijalnu sigurnost.

   

  Iz navedenih razloga, u 2020. godini neće se provoditi mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva.


  Najveće izmjene odnose se na promjenu intenziteta potpore u mjeri Potpore za zapošljavanje na način da će se u 2020. godini (su)financirati 50% ili 75% plaće bez gornjeg ograničenja, a prema aktima o plaći koju poslodavac isplaćuje.

  U Potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo u 2020. godini bit će definirana nova ciljana skupina za korištenje potpore u javnom sektoru koja obuhvaća nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih, a kako bi im se omogućilo da svoj obvezni pripravnički staž odrade u cijelosti.

   

  Vezano uz Potpore za usavršavanje, za razliku od 2019. godine, uz postojeće razloge zbog kojih su poslodavci mogli podnijeti zahtjev za korištenje potpore za usavršavanje u 2020. dodane će biti i organizacijske promjene te promjene strukture proizvodnje i metode rada.

  Kod Potpora za samozapošljavanje, u 2020. godini se uvode tri vrste potpore s obzirom na područje u kojem osoba ima prebivalište i u kojem otvara poslovni subjekt.

   

  Kada govorimo o Obrazovanju i osposobljavanju, uvedene su izmjene u mjeri osposobljavanja nezaposlenih osoba kod poslodavca i to u smislu povećanja iznosa naknade za mentore - 1.000 kuna za jednostavne programe po osobi, 1.200 za složenije programe i 1.500 za jako složene programe. Također, uvedene su i nove podmjere - Obrazovanje zaposlenih, Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja te Aktivacijski program.

  U mjeri Javni rad u 2020. godini može se očekivati manji intenzitet potpore (50% troška minimalne bruto plaće) za određene ciljane skupine.

  Potpore za očuvanje radnih mjesta i Stalni sezonac nastavljaju se provoditi bez izmjena.

   

  Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a