Novosti

22. 06. 2006.

Novi vodič Međunarodne konfederacije slobodnih sindikata

Međunarodna konfederacija slobodnih sindikata (MKSS) danas je objavila novi vodič “Izazivanje međunarodnih financijskih institucija: Praktične informacije i strategije za sindikalni rad s međunarodnim financijskim institucijama”.
Novi je vodič zasnovan na iskustvima uspješnih sindikalnih kampanja čiji su cilj bile međunarodne financijske institucije. Sindikalistima daje informacije i strategije potrebne za borbu protiv politika Svjetke banke i MMF-a te predlaže alternative za unaprijeđivanje stvaranja dostojnih radnih mjesta.

“Svjetska banka i MMF na raspolaganju imaju daleko veća sredstva od radničkih organizacija”, izjavio je glavni tajnik MKSS-a, Guy Ryder. “Ali ni u kom slučaju nisu nepobjedivi. Sindikati koji razumiju rad međunarodnih financijskih institucija i koji koriste strateški pristup u komuniciranju s njima mogu imati veliki utjecaj na te organizacije”.
Prema novom vodiču učinkoviti sindikalni angažman zahtijeva razumijevanje politika koje međunarodne financijske institucije promiču kao i procedura koje koriste za njihovu primjenu. Vodič detaljno objašnjava te politike i procedure naglašavajući mogućnosti koje sindikati imaju kako bi utjecali na njihove dokumente o smanjivanju siromaštava, strategije za pojedine zemlje Svjetske banke, izvještaje MMF-a o zemljama pojedinačno, projekte ulaganja koje sponzorira Svjetska banka. Uz detaljne naputke o tome kako se pripremiti za razgovore s međunarodnim financijskim institucijama, kako istraživati njihove politike te kako im predstaviti sindikalne prijedloge, vodič pokazuje kako Svjetska banka i MMF nisu toliko nepobjedivi kako izgledaju. On negira mit o tome kako nije moguće izazivati Svjetsku banku i MMF, ali istovremeno sindikate priprema na teškoće na koje će zasigurno naići u tom procesu. Odluka međunarodnih financijskih institucija o uključivanju poštivanja radnih standarda kao kriterija kod dodjeljivanja kredita dobar je primjer što se može postići.
“Ovaj vodič ne tvrdi kako je izazivanje međunarodnih financijskih institucija lako”, kaže Ryder. “Niti želi reći kako je konstruktivan dijalog jedini način na koji bi se sindikati trebali suočiti sa međunarodnim financijskim institucijama. Sindikati koriste različite strategije, kao što su organiziranje prosvjeda i lobiranje kod svojih vlada kako bi uspješno utjecali na politike tih institucija i mi očekujemo kako će i dalje tako raditi. Ovaj je vodič još jedno oruđe koje mogu koristiti”.
Priručnik je tiskan na engleskom, španjolskom i francuskom jeziku. (NHS)