Novosti

30. 08. 2019.

Objava Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

​Porezna upravaq - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama broj 80/19 i stupa na snagu 1. rujna 2019. godine. Prema navedenom Pravilniku uvodi se pet novih neoporezivih primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:


-   naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam - do  2.500,00 kn godišnje

-   naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi - do visine stvarnih izdataka

-   troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem

-   novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje

-   troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem.


Prema navedenom Pravilniku isplate primitaka za prehranu iz točke 4. i 5. međusobno se isključuju u istom poreznom razdoblju.  


Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke.


Navedenim Pravilnikom povećao se neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te će od 1. rujna 2019. iznos neoporezive pune dnevnice, umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznositi 200,00 kn, a pola dnevnice, umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznosit će 100,00 kn.

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak