Novosti

06. 12. 2017.

Očitovanje NHS-a na Prijedlog Zakona o izmjeni zakona o minimalnoj plaći

(NHS) Nezavisni hrvatski sindikati uputili su danas Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava očitovanje na Prijedlog Zakona o izmjeni zakona o minimalnoj plaći s tekstom Konačnog prijedloga zakona.

Očitovanje možete pročitati u nastavku...

 

Poštovani,

 

U vezi zaprimljenog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći s tekstom Konačnog prijedloga Zakona Nezavisni hrvatski sindikati očituju se kako slijedi:

 

Predloženi članak 2. stavak 2.

 

Ostajemo kod prijedloga sindikalnih središnjica upućenog 10. studenog 2017. godine prema kojem bi se minimalna plaća uvećavala za iznose dodataka na plaću i naknade troškova u vezi s radom ostvarenih u obračunskom razdoblju koji radniku pripadaju temeljem zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu. ostajemo kod prijedloga da minimalna plaća iznosi 45 % od prosječne isplaćene plaće u prvih 8 mjeseci što bi iznosilo 3.609,00 kuna, alternativno za prvih 9 mjeseci 3.607,65 kuna.

 

Ne prihvaćamo prijedlog da u minimalnu plaću ne ulaze samo povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Smisao ugovorenih dodataka je da se plaća uveća, a ne da ona ostaje ista bez obzira na dodatke. Zakon o radu u članku 15. u kojem određuje obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, navodi kako ugovor o radu mora sadržavati podatke o osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koje radnik ima pravo. Dakle, Zakon o radu poznaje pojam dodataka na plaću.

 

Također, upozoravamo, člankom 94. Zakona o radu propisano je pravo radnika na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Nejasno je i neprihvatljivo zašto je u prijedlogu Zakona izostavljeno pravo na uvećanje plaće na otežane uvjete rada radnika, odnosno zašto uvećanje plaće za otežan

 

a uvjete rada ulazi u izračun minimalne plaće!? Ako predlagač smatra da se iz minimalne plaće trebaju izuzeti samo povećanja plaće određena Zakonom o radu, onda mora uvrstiti sva uvećanja plaće propisana Zakonom o radu.

 

Isto tako, mišljenja smo kako se nadzor nad pravilnim obračunom i isplatom minimalne plaće bez problema može vršiti uvidom u obračune plaće, kolektivne ugovore, pravilnike o radu ili ugovore o radu. Jedina novost u nadzoru bio bi uvid u kolektivni ugovor, pravilnik o radu, odnosno ugovor o radu i uspoređivanje ugovorenih, odnosno određenih dodataka s obračunom plaće, dakle rad koji ne zahtijeva preveliko opterećenje inspektora (odnosno onoga tko vrši nadzor i kontrolu) u odnosu na sadašnje. I dalje ostaje nejasno, zbog kojih razloga nije prihvaćen zajednički prijedlog reprezentativnih sindikalnih središnjica, kad je sveobuhvatniji i jednostavan za primjenu. Jednostavniji od prijedloga koji ste nam uputili na očitovanje.

 

Predloženi članak 2. stavci 4.- 7.

 

Na ovaj način, koliko god se ograničava da se novi poslodavci ne uključe u olakšice, na određeni se način potiče poslodavce koji su ostvarili pravo na olakšice da radnike zadrže na minimalnoj plaći jer će tako i dalje dobivati olakšicu.

 

Poslodavce koji su mogli i mogu isplaćivati veću plaću, a „provlačili“ su se na račun tekstilne i drvoprerađivačke industrije i isplaćivali minimalnu plaću uz dio „na ruke“ ili bez toga „dodatka“, (dio poslodavaca u zaštitarskoj djelatnosti, dio u trgovini, dio u metalnoj industriji, dio u ugostiteljstvu i turizmu, dio malih i srednjih poduzetnika, obrta i sl.) kojih je i više nego onih poslodavaca koji su u teškoćama, a što je i naglašeno na sastanku održanom 5. prosinca 2017. g., ovakvim uređenjem se samo potiče na ostanak u ovakvom sustavu minimalne plaće te će i dalje državi uskraćivati dio doprinosa i poreza kao i radnicima dostojne plaće.

 

Zaključno, dostavljeni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o minimalnoj plaći nam je neprihvatljiv jer ne potiče rast plaća već zadržavanje u sustavu minimalne plaće te će uzrokovati daljnje probleme zdravstvenom sustavu zbog nedostatka novčanih sredstava. U konačnici, općenito, radnici će više izgubiti nego dobiti ovakvim izmjenama.

 

 

S poštovanjem

 

 

Predsjednik

 

Krešimir Sever