Novosti

20. 12. 2017.

Od iduće godine smještaj i hrana za sezonce neoporezivi, stižu i druga rasterećenja za poslodavce

BROJNI NOVITETI

Istovremeno, neoporezivi će biti i topli i hladni napitci svim radnicima. Za rad na terenu radnik od iduće godine ima pravo i na dnevnicu za vrijeme provedeno na putu do terena kao i na povratku kući

(Novilist.hr) ZAGREB Ministar financija Zdravko Marić, u skladu s najavama, izmijenio je Pravilnik o porezu na dohodak kako bi se, među ostalim, provelo fiskalno rasterećenje poslodavaca koji zapošljavaju sezonske radnike.

 

Pravilnik stupa na snagu s prvim danom iduće godine, a novine će porezne obveznike rasteretiti za 266 milijuna kuna. Trošak smještaja i prehrane sezonskog radnika tako će od iduće godine biti neoporeziv, odnosno taj se trošak podmiren na teret poslodavca neće smatrati dohotkom od nesamostalnog rada. Uvjet za to je da računi o obavljenim uslugama glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem.

 

Ako su pak, smještaj i/ili prehrana organizirani kod samog poslodavca, on mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

 

 

Plaća u naravi

 

Također, poslodavac koji na svoj teret radnicima, ne samo sezonskim, tijekom radnog vremena osigura kavu, sok, vodu ili neki drugi napitak koji ne sadrži alkohol, na ta pića neće plaćati porez. Kao što je i najavljeno, kod određivanja plaće u naravi, prag za određivanje godišnjeg iznosa iznad kojega se određuje plaća u naravi podiže se s dosadašnjih 400 na 600 kuna.

 

Porezno će se rasteretiti i neprofitne organizacije koje rade s osobama s invaliditetom. Naime, od iduće će godine naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe koju neprofitna organizacija isplaćuje fizičkim osobama koje prevoze osobe s invaliditetom bit neoporeziva. No, samo u slučaju da ta naknada iznosi do dvije kune po prijeđenom kilometru.

 

Propisuje se i da se dohotkom ne smatraju primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada, a koje poslodavci isplaćuju radnicima.

 

Izmjenama pravilnika profitirat će i radnici koje poslodavac šalje na terenski rad. Naime, od iduće godine dnevnica za rad na terenu moći će se isplatiti i za vrijeme, odnosno dane, provedene u odlasku i povratku s terena što do sada nije bio slučaj.

 

 

Izbjeći »muljanja«

 

Novine se propisuju i za klasičnu dnevnicu i to kako bi se, dijelom, izbjegla »muljanja« s reprezentacijom. Neoporeziva dnevnica za službena putovanja je i dalje u visini 170 kuna, a u slučaju kada je na službenom putu osiguran jedan obrok, ona se umanjuje za 30 posto, odnosno za 60 posto u slučaju da su osigurana dva obroka. Naravno, doručak koji je uračunat u cijenu noćenja ne smatra se osiguranom prehranom već troškom noćenja. No, ubuduće će se smatrati da je prehrana osigurana i ako je osiguran obrok (ručak i/ili večera) u cijeni kotizacije za sudjelovanje na seminarima, stručnim savjetovanjima i slično, kao i u cijeni karte za putovanje brodom te u cijenu zrakoplovne putničke karte zbog prekida putovanja ili je obrok osiguran iz sredstava reprezentacije.

 

Novim pravilnikom su, između ostaloga, predviđena su i administrativna rasterećenja, pa primjerice porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva/u inozemstvu, a koja se u skladu s međunarodnim ugovorom izuzima od oporezivanja, ne moraju podnositi Poreznoj upravi obrazac INO-DOH.

 

 

Bolji uvjeti za dobivanje inozemne dnevnice

 

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak poboljšavaju se i uvjeti za ostvarenje inozemne dnevnice. Službena dnevnica, u slučaju putovanja zrakoplovom, obračunavat će se dva sata prije vremena predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u Hrvatskoj do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u Hrvatskoj.

 

Sada inozemna dnevnica teče od sata polaska aviona. Osim toga, od iduće godine će se osobi koja na putovanju provela više od osam, odnosno više od 12 sati, a od toga u inozemstvu manje od osam sati, isplaćivati pripadajuća tuzemna dnevnica pri čemu će se uzeti u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.