Novosti

29. 09. 2017.

Održan četvrti sastanak sindikalne radne skupine za komunikaciju

NHS – U organizaciji Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) te Paneuropskog regionalnog vijeća (PERC), u Kobuletiju u Gruziji, je 26. i 27. rujna 2017. godine, održan četvrti sastanak radne skupine za komunikaciju iz sindikata NIS i JIE.
Ovaj prošireni sastanak još je jedan u nizu sastanaka ove radne skupine te se na njemu raspravljalo o pitanjima razvoja komunikacije u sindikatima, umrežavanju istih te razmjeni informacija i međusobnoj potpori.

Na sastanku su sudjelovali sindikalni predstavnici iz Albanije, Azerbajdžana, Armenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Ukrajine, Rusije i Kazahstana. Osim podnesenih izvješća, sudionici radnog sastanka imali su priliku razmijeniti vrijedna znanja, iskustva i praske vezane uz komunikacijske izazove s kojima se sindikati susreću u svom svakodnevnom radu.

Teme obrađivane na sastanku i rad u grupama u najvećoj mjeri bili su posvećeni komunikacijskim alatima koje sindikati koriste u radu sa svojim članovima, ali i prilikom suradnje sa drugim nacionalnim središnjicama te sa središnjicama na međunarodnoj razini. Razvojem moderne tehnologije i „poplave“ raznih društvenih mreža, porastao je i broj raspoloživih komunikacijskih alata koji sindikatima mogu poslužiti kako bi se približili članstvu. Pokazalo se kako protok informacija i kvaliteta komuniciranja sa članstvom preko društvenih mreža poput Facebooka ili Twittera varira od središnjice do središnjice, odnosno od države do države. Dok se kod jednih takva komunikacija pokazala uspješnom, drugima se pokazala kao dvosjekli mač u kojem izostaje kvalitetan i zdrav dijalog.

 

Kao vrlo uspješan komunikacijski alat pokazali su se video materijali sa stvarnim pričama radnika i problemima s kojima se suočavaju na svom radnom mjestu. Jedini veći problem je što je takav komunikacijski alat i najskuplji stoga njegova uporaba u velikoj mjeri ovisi o financijskom stanju sindikata. Osim navedenog, česti komunikacijski alati koje sindikati koriste su razne brošure i plakati, koji također imaju odjeka među članstvom, jer „jedna slika govori više od tisuću riječi“. Međutim, treba naglasiti da je, unatoč svim modernim tehnologijama, komunikacija „oči u oči“ još uvijek najučinkovitija i članovima najpoželjnija.

 

Kao jedan od problema koji se javlja unutar svih država sudionika ovog sastanka je odnos medija prema sindikatima, njihova suzdržanost u izvještavanju, pa i potpuno ignoriranje. Takav stav medija uvelike doprinosi negativnim posljedicama koje se mogu osjetiti u odnosima članova prema sindikatima. Mediji bi svakako trebali imati na umu činjenicu da bi bez sindikata i njihove borbe, radnička prava bila tek nepoznati pojam. U tom smislu potrebno je izgraditi međusobno povjerenje kako bi naše društvo bilo što solidarnije, sigurnije i ugodnije za život.

Zaključak radne skupine jest da su ovakvi sastanci i seminari potrebni kako bi sindikalni pokret u ovom dijelu Europe bio što jači, brojniji i uspješniji, a sve u svrhu borbe za radnička prava i za dostojanstveni život svakoga od nas.

 

Martina Cikojević