Novosti

01. 10. 2009.

Održan seminar „Utjecaj krize i budućnost radnog zakonodavstva

NHS - U organizaciji Europskog sindikalnog instituta (ETUI) i Centra za regionalni razvoj i EU integracije (CRCI) te financijsku potporu švicarske Vlade u Zagrebu je 23. i 24. rujna održan seminar za pravnike zaposlene u sindikatima iz zemalja jugoistočne Europe, odnosno Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova i Albanije. Hrvatska je na seminaru bila predstavljena kroz predstavnike Nezavisnih hrvatskih sindikata (Ana Kranjac Jularić, Suzana Kovač i Željka Obradović) te Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Predavači na seminaru bili su stručnjaci iz ETUI-a, Pan-Europskog regionalnog vijeća (PERC-a) te Međunarodne organizacije rada (ILO).

Uvodno predavanje na temu „Financijska kriza – razvoj i izazovi u regiji“, koje je održao Bela Galgoczi, dan je prikaz razloga za nastanak krize u regiji te utjecaj međunarodnih financijskih institucija u suzbijanju posljedica. Nastavno, sudionici su dali prikaz stanja radnog zakonodavstva u svojoj zemlji te kretanjima u budućnosti u odnosu na proces europskih integracija, kao i prikaz stanja socijalnog dijaloga i njegovog daljnjeg razvoja. Završno, predstavnica ETUI-a dala je prikaz trendova u razvoju radnog zakonodavstva u EU, s naglaskom na nove direktive o europskim radničkim vijećima i radu preko agencija za privremeno zapošljavanje, neuspjehu izmjene direktive o radnom vremenu, reviziji direktive o roditeljskom dopustu, ali i presudama Suda Europskih zajednica koje se odnose na primjenu direktive o izaslanim radnicima.
Na kraju seminara svi su sudionici zaključili kako je suradnja između pravnika zaposlenih u sindikatima u zemljama jugoistočne Europe nužna te kako se treba i dalje nastaviti, budući se zemlje regije suočavaju s istim problemima pa razmjenom iskustava mogu biti od velike pomoći međusobno. (AKJ)